จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
4042bb8c-865c-47b7-b554-aae005f17ccd.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ลูกค้าจากการซื้อสินค้าตามกลุ่มลูกค้า/กลุ่มสินค้า การซื้อขาย/คงคลัง

รับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Excel และ Access โดยการ Vlookup, Pivot Table, สามารถ Query ข้อมูลจากหลาย Table ได้ -คำนวณต้นทุนรวมของสินค้า -คำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย -สรุปข้อมูลตามหมวดหมู่สินค้า/ลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ -สรุปยอดซื้อขาด/ฝากขาย -วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้ารายกลุ่มลูกค้า/รายกลุ่มสินค้า -สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว/ช้า/ไม่เคลื่อนไหว

รับวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Excel และ Access โดยการ Vlookup, Pivot Table, สามารถ Query ข้อมูลจากหลาย Table ได้ -คำนวณต้นท...ดูเพิ่มเติม

xibrotn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
4 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 13/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1. ไฟล์งาน Excel สรุปและไฟล์เนื้อหาทั้งหมด 2. ไฟล PDF (กรณีลูกค้าต้องการไม่มีค่าใช้จ่าย)

ทำงาน 1 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ไฟล์ Presentation .ppt (กรณีลูกค้าต้องการ เพิ่มค่าจัดทำ 300 บาท) ราคางานขึ้นกับปริมาณงานและความต้องการของลูกค้า ราคาเริ่มต้น 2500 บาท สำหรับ ข้อมูล ไม่เกิน 100,000 Rows และ ไม่เกิน 50 Column หากในไฟล์มีเนื้อหาข้อมูลไม่ตรงกันและต้องแก้ไขก่อนที่จะ Query ข้อมูล เช่น ตาราง 1 คอลัมน์ คำนำหน้า ในแถวหนึ่ง ใช้ นางสาว อีกตารางหนึ่งใช้ น.ส. ขอคิดราคาเพิ่ม 500 นะครับ เพราะต้องแก้ไขให้ข้อมูลตรงกันเสียก่อน ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งขอบเขตและความต้องการของลูกค้า พร้อมข้อมูลตัวอย่าง

2

ลูกค้าส่งปริมาณของข้อมูลสินค้าที่ต้องวิเคราะห์และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

3

ประเมินราคาและตกลงราคา

4

ลูกค้าส่งไฟล์งาน

5

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

6

สรุปผลแลส่งลูกค้าตรวจสอบ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ