จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5327b931-fce8-453d-a7f0-01d6a8be5613.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับขออย.อาหาร,เครื่องสำอางค์,วัตถุอันตราย ผลิต นำเข้า ถูกต้องตามกฏหมาย

รับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า,ผู้ผลิตอาหาร,อาหารเสริม,เครื่องสำอางค์ และวัตถุอัตราย และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อสามารถทำการขายสินค้าได้ ตามขั้นตอนถูกต้องตามกฏหมาย

รับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า,ผู้ผลิตอาหาร,อาหารเสริม,เครื่องสำอางค์ และวัตถุอัตราย และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตลอดจนให้คำปรึกษาเพ...ดูเพิ่มเติม

xfglaxoh

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
28 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 11/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ใบอนุญาตสถานที่นำเข้า/ผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องเอกสารของผู้ว่าจ้าง หากเอกสารพร้อม จะยื่นและได้รับไม่เกิน 15 วัน

ได้รับใบอนุญาตินำเข้าหรือผลิตจากอย. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องเอกสารของผู้ว่าจ้าง หากเอกสารพร้อม จะยื่นและได้รับไม่เกิน 15 วัน

ทำงาน 15 วัน
฿15,000
ใบขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องเอกสารของผู้ว่าจ้าง หากเอกสารพร้อม จะยื่นและได้รับไม่เกิน 15 วัน

ได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์จากสำนักงานอาหารและยา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องเอกสารของผู้ว่าจ้าง หากเอกสารพร้อม จะยื่นและได้รับไม่เกิน 15 วัน

ทำงาน 7 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สามารถต่อรองได้เป็นกรณี

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับคำปรึกษาจากผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นขอ

2

ให้คำแนะนำเรื่องค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ต้องเตรียม

3

ผู้ว่าจ้างเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยและส่งมาที่ผู้รับจ้าง

4

ผู้รับจ้างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

5

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่อย.

6

รอผลจากเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์

7

ได้รับใบอนุญาติจากสำนักงานอาหารและยา

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ