จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
438227ec-890a-431a-806f-ba8257d7f589.jpg
1/6
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับออกแบบ|ทำแบบ Shop drawing|แบบ As-built|จัดทำ BOQ งานระบบปรับอากาศระบายอากาศ

ออกแบบโดยวิศวกรเครื่องกลผู้มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพรับรอง การออกแบบทั้งหมดจะใช้มาตรฐานการออกแบบตามมาตรฐาน วสท.(วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)เป็นหลัก งานที่ให้บริการ 1.ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) -รับออกแบบ และคำนวณ ขนาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในพื้นที่ ต่าง ๆ ทำให้ สามารถเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศได้ อย่างถูกต้องและหมาะสมสำหรับพื้นที่ใช้สอยแบบต่าง ๆ -ทำแบบ Shop drawing แบบ As-Built งานระบบปรับอากาศ ทุกประเภท และทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แอร์น้ำเย็น แอร์น้ำยา แอร์ Multi system(VRF) แอร์เดินท่อ Duct หรือแอร์ทั่วไป -ถอดแบบทำ BOQ (Bill of quantities) สำหรับงานระบบปรับอากาศทุกประเภท 2.ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) -รับออกแบบระบบระบายอากาศจัดทำตาราง Ventilation balance ให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนดเพื่อให้ได้คุณภาพ อากาศที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่าง เช่น ในพื้นที่ครัวของร้านอาหาร ร้ากาแฟ หรือพื้นที่อยู่อาศัยทั่วไปฯลฯ -ทำแบบ Shop drawing แบบ As-Built งานระบบระบายอากาศ ทุกประเภท -ถอดแบบทำ BOQ (Bill of quantities) สำหรับงานระบบระบายอากาศ ทุกประเภท

ออกแบบโดยวิศวกรเครื่องกลผู้มีประสบการณ์ มีใบประกอบวิชาชีพรับรอง การออกแบบทั้งหมดจะใช้มาตรฐานการออกแบบตามมาตรฐาน วสท.(วิศ...ดูเพิ่มเติม

wotichai

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
10 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 20/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ
งานออกแบบและให้คำปรึกษา

ราคาเริ่มต้นในการให้บริการ ประเมินจาก 1.พื้นที่ใช้สอย 2.ขนาดเนื้องาน 3.ความยากง่ายของงาน 4.ระยะเวลาที่ต้องการใช้ หลังจากงานเสร็จสิ้นลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ CAD (.dwg) 2.ไฟล์ PDF (.pdf)

ทำงาน 7 วัน
฿2,500
งานทำแบบ Shop drawing หรือแบบ As-built

งานเขียนแบบวิศวกรรม - กระดาษ A1 : 700 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 : 500 บาท/แผ่น - กระดาษ A3 : 350 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 : 300 บาท/แผ่น หลังจากงานเสร็จสิ้นลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ CAD (.dwg) 2.ไฟล์ PDF (.pdf)

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
งานถอดแบบจัดทำ BOQ.

งานถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. สำหรับงานก่อสร้าง/ประมูลงาน อตราค่าบริการ คิดจากพื้นที่ใช้สอยและปริมาณงาน • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร - ราคา 2,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร - ราคา 3,000 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร - ราคา 3,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 250 ตารางเมตร - ราคา 4,000 บาท

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1.สำหรับงานออกแบบ 1.1 การเซ็นรับรองโดยวิศวกรผู้ออกแบบอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี 1.2 สำหรับการแก้ไขแบบ จะทำการแก้ไขแบบให้ตามจำนวนครั้งที่ตกลงกันไว้ 2.สำหรับงานทำแบบ Shop drawing หรือแบบ As-built 2.1 การคิดราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความซับซ้อนของงาน (อาจลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้แล้วแต่กรณี) 2.2 สำหรับการแก้ไขแบบ จะทำการแก้ไขแบบให้ตามจำนวนครั้งที่ตกลงกันไว้ 3. สำหรับงานถอดแบบ จัดทำ BOQ. 3.1 การคิดราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความซับซ้อนของงาน (อาจลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้า

1

กำหนดขอบเขตของงาน

3

ตกลงราคาและระยะเวลาในการทำงาน

4

ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด

5

ส่งงานเป็น ไฟล์ PDF ให้ลูกค้า ทำการตรวจสอบ

6

ทำการแก้ไขตาม Comment ของลูกค้า ตามระยะเวลาที่กำหนด

7

ส่งงานเป็น ไฟล์ PDF ให้ลูกค้า ทำการตรวจสอบอีกครั้ง (จนจำนวนครั้งในการแก้ไข ครบตามที่ตกลง)​

8

งานเสร็จสมบูรณ์ จะส่งไฟล์งานทั้งหมดให้กับลูกค้า ทั้งไฟล์ CAD, PDF, และ Excel

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(2)
คัดลอกสำเร็จ