จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
ede610b9-918a-48bc-b767-54f89530d92e.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับออกแบบ Portfolio สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบบครบถ้วนชัดเจนสมบูรณ์

รับออกแบบ Portfolio รูปแบบต่างๆ ด้วยการจัดระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ตามที่ อ. มหาวิทยาลัยคาดหวัง จุดเด่น - มี Theme ให้เลือกมากมาย ทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ - ออกแบบได้ทั้งหน้าเดี่ยวและหน้าคู่ - ราคาเป็นมิตรกับนักเรียนมากๆ - มีบริการปรินท์ระบบสองหน้าแบบหนังสือด้วยกระดาษมันแบบนิตยสาร และบริการส่ง ems - ออกแบบโดยใช้ภาพเวกเตอร์หรือภาพโพลีกอนประกอบ ฯลฯ - มี footer, ชื่อส่วนย่อย สารบัญ เลขหน้า ถูกต้องชัดเจน - จัดระบบข้อมูลทั้งเกียรติบัตรและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ(อาจมีตารางประกอบ) - สามารถออกแบบเพื่อแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน/จุดเด่น เช่น กีฬา ดนตรี วิชาการ ของนักเรียนได้ - มีทีมงานคอยตรวจสอบคุณภาพและให้คำปรึกษา

รับออกแบบ Portfolio รูปแบบต่างๆ ด้วยการจัดระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ตามที่ อ. มหาวิทยาลัยคาดหวัง จุดเด่น - ม...ดูเพิ่มเติม

workipedia

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
20 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 12/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Standard Edition (10-15 pages) - Portfolio

เหมาะสำหรับใช้สมัครสอบ TCAS รอบที่ 1 ตามมติของ ทปอ. ซึ่งกำหนดให้ใช้ Portfolio จำนวน 10 หน้า - ปกหน้า ปกหลัง (ครบชุด) - เนื้อหา ได้แก่ คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม เกียรติบัตร จิตอาสา ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน - เนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะต่างๆ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า, footer ครบถ้วนชัดเจน - สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้ คือ .pdf / .jpg

ทำงาน 3 วัน
฿500
Extended Edition (16-30 pages) - Portfolio

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีข้อมูลที่มากขึ้น ต้องการนำเสนอให้ชัดเจน หรือใช้เพื่อสอบสัมภาษณ์ หรือเพื่อแสดงความเป็นตัวนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น - ปกหน้า ปกหลัง - เนื้อหา ได้แก่ คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม เกียรติบัตรฯลฯ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน - เนื้อหาเพิ่มเติม เช่น คำนิยม เรียงความส่วนตัว ความสามารถพิเศษ ทักษะต่างๆ โครงงาน ฯลฯ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า, footer ครบถ้วนชัดเจน - สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้ คือ .pdf / .jpg

ทำงาน 3 วัน
฿700
Complete Edition (Unlimited pages) - Portoflio

สำหรับนร.ที่มีข้อมูลมากหรือทักษะ เช่น กีฬา,ภาษา,วิชาการฯลฯ และต้องการนำเสนอแยกไว้เป็นส่วนหรือใส่ทุกอย่างให้ครบตลอดจนให้ port เล่มนี้เป็นความทรงจำสมัยม.ปลาย - ปกหน้า ปกหลัง - ส่วนนำ เช่น คำนำ สารบัญ คำนิยม รองปก - ส่วนที่ 1 ประวัติ เช่น ประวัติส่วนตัว, ครอบครัว,​ การศึกษา - ส่วนที่ 2 ผลงาน เช่น เกียรติบัตร, ภาพกิจกรรม,​จิตอาสา - ส่วนที่ 3/4 ความสามารถพิเศษ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า,footer ครบถ้วนชัดเจน-มีการใช้ตารางสรุปผลงาน - แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้คือ .pdf

ทำงาน 4 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สามารถสั่งปรินท์ได้โดย - Standard Edition เพิ่ม 200 บาท รวมส่ง ems - Extended Edition เพิ่ม 350 บาท รวมส่ง ems - Complete Edition เพิ่ม 550 บาท รวมส่ง ems ราคานี้ ไม่รวมเข้าเล่ม ลูกค้าต้องเข้าเล่มเอง การส่งเล่มจะส่งภายใน 2 วัน(ทำการ เว้นวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์) หลังจากได้รับคำสั่งปรินท์และได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย สามารถสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มได้โดย - Standard Edition เพิ่ม 150 บาท - Extended Edition เพิ่ม 300 บาท - Complete Edition เพิ่ม 450 บาท การแก้ไขงานหลังจากที่ส่งงานเรียบร้อยแล้ว และใช้สิทธิ์แก้ฟรี 1 ครั้งไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 100 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้ายืนยันใช้บริการจากเรา และกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวออนไลน์

2

เลือกแม่แบบที่ต้องการ ตกลงลักษณะการออกแบบและโครงสร้างของพอร์ตฯ

3

ส่งข้อมูลประกอบที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น รูปภาพ, ปพ.1, เกียรติบัตร, ภาพกิจกรรม, ภาพหน้าตรง ฯลฯ)

4

ทีมงานจะออกใบเสนอราคา ให้ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ เพื่อนัดหมายวันเริ่มทำงาน

5

หลังจากได้รับชำระเงิน ทางทีมงานจะเริ่มดำเนินการทันที ตามเวลาที่ได้นัดหมาย

6

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะส่งฉบับร่าง (draft) ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องและยืนยัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(เว้นแต่ลูกค้าให้ข้อมูลผิด)

7

ลูกค้ายืนยันผลงานรอบสุดท้าย หลังจากได้ปรับแก้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อส่งงานฉบับจริง

8

ทีมงานจะส่งงานฉบับจริงให้ลูกค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยัน

9

เมื่อถึงวันส่งมอบชิ้นงาน ลูกค้าจะต้องอนุมัติจบงานและรีวิวผลงานให้เรียบร้อย - ทางทีมงานจะส่งลิงค์ออนไลน์ให้ download ไฟล์ผลงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Email, Google Drive, Dropbox หรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถตกลงกับทีมงานได้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
4.6(4)
คัดลอกสำเร็จ