จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e4a3914f-1335-47be-891b-2584195e0219.jpg
1/9
ดูผลงาน

ออกแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา

1.บริการออกแบบ โครงสร้างอาคาร สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG.(เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 1.2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้างครบชุด ให้(กรณีลูกค้าต้องการให้เซนต์ลงในแบบ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 2.บริการรับถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ งานก่อสร้างอาคาร ครบชุด สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 2.1.BOQ สำหรับงานก่อสร้าง ครบชุด เป็นไฟล์ PDF พร้อมเอกสารแบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย 2.2.Back up ข้อมูลการคิดปริมาณงาน สำหรับผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบปริมาณงาน อ้างอิง ที่มา ของการถอดแบบ วัสดุ โดยจะส่งเป็นไฟล์ Excel ให้โดยผู้ว่าจ้างจะได้สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ข้อมูลเองได้เนื่องจาก แบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย 2.3.ตัวอย่าง การแบ่งงวดงาน และสัญญาก่อสร้าง นำส่งเป็นไฟล์ MS Word 3.ให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้าง 4.เราเห็นความสำคัญของ เวลาของลูกค้าเป็นอย่างมาก เราจึงจะไม่มีการส่งงานช้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถาณะงานได้ ภายหลังการจ้างงาน

1.บริการออกแบบ โครงสร้างอาคาร สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG.(เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอร...ดูเพิ่มเติม

warpte

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
67 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
708 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 08/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1.บริการงานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ พร้อมลงนามในแบบก่อสร้าง ในพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร และเป็นอาคารชั้นเดียว หรือ 2.บริการงานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ ในพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร และเป็นอาคารชั้นเดียว แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง(ไม่รวมงานที่เปลี่ยนแบบ)

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1.งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ พร้อมลงนามในแบบก่อสร้าง -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101-250 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 4,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 8,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-450 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 451 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 15,000 บาท **** พื้นที่เหมือนกัน เกิน 80% คิดครั้งเดียวเช่น หอพัก คอนโด (มี 10 ชั้น เหมือนกันทุกชั้น คิดชั้นเดียว) 2.งานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 101-250 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-450 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 6,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 451 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.คิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 10,000 บาท **** พื้นที่เหมือนกัน เกิน 80% คิดครั้งเดียวเช่น หอพัก คอนโด (มี 10 ชั้น เหมือนกันทุกชั้น คิดชั้นเดียว) 3.กรณีที่จำเป็นต้องใช้ วิศวกรระดับสามัญ เป็นผู้รับรองรายการคำนวณ ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าตกลงซื้อบริการ พร้อมส่งมอบไฟล์แบบ มาให้ผู้รับจ้างทำงาน

2

ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดเวลา และส่งมอบไฟล์งานตามตกลง

3

ลูกค้าตรวจสอบและอนุมัติงาน หากไม่มีแก้ไขใดๆ

4

ลูกค้าทำการรวบรวมแบบ และส่งเอกสารแบบให้ผู้รับจ้างเซนต์ลงนามในแบบ หรือลูกค้าอาจรวบรวยแบบเป็นไฟล์ PDF แล้วให้ผูรับจ้างทำการ ปริ้นและเซนต์แบบ โดยขึ้นอยู่กับการตกลงในขั้นตอนเสนอราคา

5

ผู้รับจ้างทำการส่งแบบและรายการคำนวณ ที่ลงนามแล้ว ให้กับลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(50)
คัดลอกสำเร็จ