จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
fdfa84c0-488c-472a-9a74-9c8e51adf1b7.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับคีย์ข้อมูลออนไลน์ ทุกประเภท

รับคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ รายการคลังสิ้นค้า รายบุคคล รายกลุ่ม และคีย์ข้อมูลข้อมูลออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าผู้ว่างจ้างกำลังมองหาเราทางเราพร้อมทำงานเสมอ ส่งงานตรงตามกำลัง ข้อมูลเราจะอัพเดทผ่านทางระบบผู้จ้าง เช่น ระบบคลังสินค้า รายการสินค้า และระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ จะอัพเดพระหว่างคีย์ข้อมูลข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตลอด

รับคีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ รายการคลังสิ้นค้า รายบุคคล รายกลุ่ม และคีย์ข้อมูลข้อมูลออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าผู้ว่างจ้างก...ดูเพิ่มเติม

wannarart

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

สโคปงาน + งานคีย์ข้อมูลทุกประเภท เช่นคลังสินค้า รายการสินค้า งานคีย์ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ หรือบริษัทเอกชน จะอัพเดทตลอดเวลาที่มีกาคีย์ข้อมูลให้ผู้ว่างจ้าง ดังต่อไปนี้ +งานคีย์ข้อมูล เช่น คีย์ข้อมูลเป็นตอนๆไป ผ่านระบบออนไลน์ เราใส่ใจรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง เอาใจใส่ลูกค้าตลอดเวลาระหว่างทำงาน - ส่งงานเป็นไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของคุณ เช่น doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, pages, numbers, keynote, บนเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้าง ราคาเริ่มต้น 400 บาท ตอบแซทเร็ว คุยเป็นกันเอง

ทำงาน 10 วัน
฿400
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

+คีย์ข้อมูลเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ +ราคาขึ้นอยู่ปริมาณของงานว่ามีความยากหรือง่าย จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ +ผู้ว่าจ้างรับบริการครั้งถนัด ฟรีแก้ไขงานได้ไม่จำกัดครั้ง +ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ******คีย์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของผู้ว่าง

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งความประสงค์

2

ประเมินราคา และเสนอราคา

4

เริ่มทำงานของฟรีแลนซ์

4

ชำระเงินของผู้ว่าจ้าง

5

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไข(ถ้ามี)

6

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างเสร็จสมบรูณ์

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿400
คัดลอกสำเร็จ