จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
bb6a130e-eeea-4e76-b671-b36b8baeb363.jpg
1/5
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับทำเงินเดือนพนักงานให้พนักงานของคุณ (ไม่มีขั้นต่ำ)

รับทำรายงานเงินเดือนประจำเดือน รับทำสลิปเงินเดือน รับยื่นภาษีเงินได้ (ภงด. 1, 3, 53) รับทำภาษีรายเดือนและยื่นกรมสรรพากร (ภพ.30, ภพ. 36) บริการประจำเดือน จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน จัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน บริการประจำปี จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) รับปิดงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

รับทำรายงานเงินเดือนประจำเดือน รับทำสลิปเงินเดือน รับยื่นภาษีเงินได้ (ภงด. 1, 3, 53) รับทำภาษีรายเดือนและยื่นกรมสรรพาก...ดูเพิ่มเติม

wageexpert

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 6 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 16/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ
รับทำเงินเดือน + สลิปเงินเดือน (1-5 คน)

- บริการทำเงินเดือนรายเดือน จำนวนพนักงานไม่เกิน 5 คน พร้อมยื่นภงด. 1, 3, 53 - ไฟล์สลิปเงินเดือน

ทำงาน 1 วัน
฿1,300
รับทำเงินเดือน + สลิปเงินเดือน (7 - 20 คน)

- บริการทำเงินเดือนรายเดือน จำนวนพนักงานไม่เกิน 7 - 20 คน พร้อมยื่นภงด. 1, 3, 53 - ไฟล์สลิปเงินเดือน

ทำงาน 2 วัน
฿2,000
รับทำเงินเดือน + ทำภาษีรายเดือน + ยื่นภาษี (ทั้งระบบ)

ลูกค้าระบุสิ่งที่ต้องการ ทางทีมงานจะเสนอราคาและรายละเอียดให้ค่ะ

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ปรึกษาในเรื่องการทำงานได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งจำนวนพนักงานและรายละเอียดเบื้องต้น

2

เสนอราคาให้ลูกค้า

3

ลูกค้าชำระเงินตามใบเสนอราคา

4

สอบถามข้อมูลลูกค้าเพื่อกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการทำงาน

5

ทำข้อมูลเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ตามรายละเอียดในใบเสนอราคา

6

ส่งไฟล์กลับให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการดำเนินการเอง แต่ในกรณีที่ให้เราดูแลทั้งหมด ลูกค้ารอรับสรุปรายงานประจำเดือน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
4.8(1)
คัดลอกสำเร็จ