จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f24b6329-497d-48b1-a2d2-077627d24976.jpg
1/6
ดูผลงาน

“1-on-1 Business Coaching for SMEs”

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ-ขายของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพฤติกรรมเชิงรุกมากกว่าแต่ก่อน นิยมการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการระหว่างกัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, LineOA และ Google เป็นต้น ในหลายๆกรณี ผู้ประกอบการ ต้องคิดและทำไปพร้อมๆกัน โดยที่ไม่ได้ย้อนกลับมาเพื่อวิเคาระห์ และ วางกรอบของธุรกิจตนเอง ว่าสถานการณ์ ปัจจุบันนั้น “เราอยู่จุดไหน?” “รายได้ควรเพิ่มขึ้นจากช่องทางใด?” “ช่องทางจำหน่ายปัจจุบันเพียงพอหรือไม่?” “เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดมากมายไปหมด แต่ควนเครื่อมือใดเพื่อคุ้มค่าในการลงทุน” “รายได้-ค่าใช้จ่าย” “บริหารจัดการคน” และ “กำไรที่ต้องการจริงๆนั้นควร ลดและเพิ่มเรื่องใด?” คำถามและหัวข้อเหล่านี้ คือ FAQ หลักๆ ที่ได้รับ และ วางแนวทางบริหารจัดการให้แก่กลุ่มธุรกิจกว่า 100 ธุรกิจ(กิจการ) ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาผ่านการทำ Business Coaching 1-on-1 for SMEs

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในปัจจุบัน หรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ-...ดูเพิ่มเติม

vichayen

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 19/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

โครงการอบรมนี้เหมาะกับ: 1. ผู้ประกอบการกิจการ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SMEs Start-Up 2. ตัวแทนบริษัทฯ กิจการ ธุรกิจแผนกการตลาด และ แผนกขาย 3. บุคลากรบริษัทฯ และ บุคคลทั่วไป ระยะเวลาโครงการอบรม: 3 วัน ทุกวันจันทร์ – วันพุธ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.(6 ชั่วโมงต่อวัน) สถานที่: บริษัทฯ เจ้าของกิจการสำหรับการทำ “1-on-1 Business Coaching for SMEs” หรือ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับ เจ้าของกิจการ หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมโครงการอบรม รวมเอกสารประกอบการอบรม และ การจัดการต่างๆไว้แล้ว

ทำงาน 3 วัน
฿45,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

1. Business Analyzed: วิเคราะห์ภาพรวมของกิจการ ธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

2

2. Business Model Canvas: เพื่อวิเคราะห์ และ วางกรอบของธุรกิจ

3

3. Brand & Vision: วางกรอบทางด้าน Product Line, Consumer Segmentation, Internal Culture, R&D และ External Factor

4

4. Consumer Model Canvas: ค้นหากลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ สินค้า/บริการ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

5

5. Brand Communication: กำหนดเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ที่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายทั้ง Offline และ Online channels

6

6. Sales Channel & Drive Trade: วิเคราะห์ช่องทางจำหน่ายปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดการจำหน่าย และ วิเคาระห์ช่องทางจำหน่ายที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงพัฒนา รวมถึง วางแผนช่องทางจำหน่ายใหม่ โอกาสทางการตลาดใหม่

7

7. A&P Budgeting: แนะนำการวางงบประมาณสื่อสารทางการตลาด สอดคล้องกับการทำ Sales Plan สำหรับการควบคุมแผนงานให้เหมาะสม และ วัดผลได้ในทุกๆ Campaign

8

ระยะเวลาโครงการอบรม: 3 วัน ทุกวันจันทร์ – วันพุธ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.(6 ชั่วโมงต่อวัน)

9

สถานที่: บริษัทฯ เจ้าของกิจการสำหรับการทำ “1-on-1 Business Coaching for SMEs” หรือ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับ เจ้าของกิจการ

10

สรุปงาน และ ส่งมอบงาน จากการประชุมร่วมกัน 3 วัน ดำเนินการ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿45,000
คัดลอกสำเร็จ