จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7e5aec59-dd61-42d3-8e95-755e72dfb1d9.jpg
1/8
ดูผลงาน

ประมาณราคางานระบบ | BOQ งานไฟฟ้า | BOQ งานประปา | BOQ งานแอร์

ประมาณราคางานระบบ | BOQ งานไฟฟ้า | BOQ งานประปา | BOQ งานแอร์ สำหรับทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพานิชย์, โรงงาน,โรงแรม, ถนนและงานสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก, ขนาดใหญ่ ฯลฯ จัดทำรายละเอียดไว้ในฟอร์มบัญชีปริมาณวัสดุ (BOQ) ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Excel ซึ่งเจ้าของงานสามารถนำไปปรับแก้ ราคา / ปริมาณ ได้เอง ตามความเหมาะสม ในการใช้งานครับ สิ่งที่ท่านจะได้รับ บัญชีปริมาณวัสดุ (B.O.Q – Bill of material) รายการวัสดุพร้อม Backup sheet ในส่วนของปริมาณวัสดุ ในหมวดงานดังนี้:- • งานระบบไฟฟ้า • งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร • งานระบบสุขาภิบาล • งานระบบดับเพลิง • งานระบบปรับอากาศ • งานระบบระบายอากาศ • งานพิเศษอื่ืนๆ ขั้นตอนการใช้บริการ - คุยรายละเอียดงานและความต้องการ หรือผู้ว่าจ้างส่งแบบให้ผู้รับจ้างประเมินเนื้องาน - ผู้รับจ้างประเมินเนื้องานและแจ้งราคาให้ผู้ว่าจ้างทราบ - ระยะเวลาการทำงาน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของงาน - ถ้าเป็นงานด่วน ตามตกลง - ไฟล์งาน ต้องการไฟล์แบบใด สามารถระบุได้ - สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ประมาณราคางานระบบ | BOQ งานไฟฟ้า | BOQ งานประปา | BOQ งานแอร์ สำหรับทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพานิชย์...ดูเพิ่มเติม

uxouxo

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 10 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

สำหรับงานอาคารขนาดเล็ก :- โดยปกติจะคิดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก (พื้นที่ในส่วนที่มีหลังคลุม ไม่คิดพื้นที่ชั้นหลังคา) ดังนี้:- • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร • เจ้าของงานสามารถแก้รายการถอดแบบและประมาณราคาดังกล่าว ได้ 1 ครั้ง

ทำงาน 5 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าสำหรับงานอาคารขนาดเล็ก :- โดยปกติจะคิดอัตราค่าบริการตามพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก (พื้นที่ในส่วนที่มีหลังคลุม ไม่คิดพื้นที่ชั้นหลังคา) ดังนี้:- • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร - ราคา 3,000 บาท (ขั้นต่ำ) • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร - ราคา 3,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 250 ตารางเมตร - ราคา 4,000 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร - ราคา 4,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 400 ตารางเมตร - ราคา 5,000 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 500 ตารางเมตร - ราคา 5,500 บาท • พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร - ราคา 7,500 บาท อัตราค่าบริการสำหรับงานอาคารขนาดใหญ่ :- • ราคา 5-15 บาท / ตารางเมตร ตามประเภท และรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าจัดส่งแบบและข้อมูลที่สำหรับการทำงานให้ฟรีแลนซ์ (ส่งไฟล์งาน เป็นไฟล์ .DWG หรือ .JPEG หรือ .PDF หรืออื่นๆ)

2

ฟรีแลนซ์ตรวจสอบรายละเอียดของงาน จากนั้นเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาพร้อมระบุระยะเวลาการทำงาน

3

เมื่อลูกค้าพิจารณาและตกลงราคาค่าจ้างที่ทางฟรีแลนซ์นำเสนอ ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ

4

ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน (ลูกค้าติดต่อสามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ตลอดเวลาในระหว่างการทำงานครับ)

5

ฟรีแลนซ์จัดส่งส่งไฟล์งานให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติงาน

6

หากลูกค้าต้องการให้แก้ไขสามารถแจ้งได้ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ส่งงานครับ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ