จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
70e92eed-007c-4438-b2f0-6e9c176dadaf.jpg
1/22
ดูผลงาน

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1. ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จดทะเบียน ร่างสัญญา ทุกประเภท (ทั้งไทย - อังกฤษ) 3. ติดต่อหน่วยงานราชการ องค์กรทางธุรกิจ 4. รับเป็นที่ปรึกษาบริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาคดีความ 5. ร่างหนังสือติดต่อหน่วยงานราชการทุกประเภท 6. ดูแลทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ 7. ดูแลจัดเตรียมพิจารณาคดีความ 8. ดูแลบริหารทรัพย์สิน

1. ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2. จดทะเบียน ร่างสัญญา ทุกประเภท (ทั้งไทย - อังกฤษ) 3. ติดต่อหน่วยงานราชก...ดูเพิ่มเติม

tutorpudit

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 7 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

1. เอกสารงานด้านกฎหมายทุกชนิด 2. ความรู้เกี่ยวกับคดีความและข้อกฎหมาย 3. ชี้แจงทางออกหรือแนวทางเบื้องต้นในการแก้ต่างคดีความ 4. ได้รับคำปรึกษาถึงการแก้ปัญหาในด้านกฎหมายในทุกๆด้าน 5. ให้คำปรึกษาและวางโครงสร้างคดีโดยทีมงานมืออาชีพ 6. ประสบการณ์การทำงานของทนายความมีไม่น้อยกว่า 10 ปี 7. ทุกครั้งที่ทำงานจะมีการรายงานถึงการทำงานแต่ละขั้นตอนทุกครั้ง

ทำงาน 30 วัน
฿1,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อปรึกษาด้านกฎหมาย หรือ ด้านคดีความ ผ่านกล่องข้อความ

2

หากประสงค์ให้ดำเนินการต่อ ทนายความจะจัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้ท่านชำระเงิน

3

หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ทางทนายความจะโทรศัพท์สอบถามท่านเพื่อสอบถามข้อมูลของงานต่อไป

4

เมื่อรับทราบข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว ทางทนายความจะกำหนดวันเสร็จของงานให้คราวๆ

5

เริ่มดำเนินงานตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ