จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
003b2fa4-7418-44c5-8fea-a6b833e175b6.jpg
1/5
ดูผลงาน

จดทะเบียน // ขอใบอนุญาต เกี่ยวกับนิติบุคคลทุกประเภท

1. จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกชนิด 3. จดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรและขอรับอนุสิทธิ 4. จดทะเบียน อย. (องค์การอาหารและยา) ทุกประเภท 5. จดทะเบียนขอรับใบอนุญาตทุกประเภท

1. จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกชนิด 3. จดท...ดูเพิ่มเติม

tutorpudit

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

1. เอกสารทางทะเบียนหรือเอกสารหนังสือรับรองในการจดทะเบียน 2. ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานที่ติดต่อหลังจดทะเบียน 3. เอกสารรายงานการทำงานก่อนและหลังดำเนินงาน 4. รายงานผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน 5. ให้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนแต่ละประเภทโดยละเอียด 6. แนะนำชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาในการขอจดทะเบียนแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของผู้ว่าจ้างโดยละเอียด

ทำงาน 7 วัน
฿1,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับงานจากผู้ว่าจ้างผ่านกล่องข้อความ

2

ชี้แจงรายละเอียดวิธีการทำงานให้ทราบแต่ละขั้นตอน

3

ส่งใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างชำระเงิน

4

โทรศัพท์ติดต่อผู้ว่าจ้างขอรับข้อมูลการทำงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง

5

กำหนดวันเสร็จของงาน

6

ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ