จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6d492dd8-b812-4cd5-b557-29c286ab383d.jpg
1/7
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับเขียนแบบ, ดราฟแบบ autocad 2D,3D ทุกชนิด

รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ทุกชนิด โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ และ รายละเอียด ราคามีปรับขึ้นลงได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูนั้นๆของตัวงานครับ (ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน) ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf ค่ะ รบกวนติดต่อสอบถามและพูดคุยตกลงกันก่อนที่จะจ้างงานนะคะ ** รับทำงานเร่งด่วนนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมคุยได้ค่ะ

รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ท...ดูเพิ่มเติม

tuchhs

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
214 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- งานที่ต้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด มีขนาดและระยะให้มาแล้ว เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อแผ่น ค่ะ (แล้วแต่ว่ารายละเอียดของงานว่ามากน้อยแค่ไหน) - จะส่งตรวจงานเป็นไฟล์ pdf สามารถแก้งานให้ 2 ครั้ง ในกรณีที่แก้งานทั้งหมด หรือเกิน 60% ของเนื้องาน ที่ไม่ได้อยู่ในการตกลงกันไว้ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม - งานที่ส่งมอบจะส่งมอบ รูปแบบไฟล์พื้นฐานคือ .dwg , .pdf หรือแล้วแต่ที่ตกลงกันเพิ่มเติม งานที่รับจ้างทำงานเพิ่มเติมจาก autocad คือ photoshop , 3dsmax , sketchUP , illustration , powerpoint , word

ทำงาน 2 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

+ ขั้ น ต อ น ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร 1. คุยรายละเอียดงานและความต้องการ 2. ประเมินปริมาณงาน และเวลาในการทำงานตามรายละเอียดที่ให้มา + เ มื่ อ ต ก ล ง ว่ า จ้ า ง 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อโดยตรงได้หลังจากที่ชำระเงินผ่านระบบแล้ว 2. ส่งรายละเอียด และความต้องการของงาน เช่น - แบบร่าง หรือแบบ Sketch 2D หรือ 3D ที่ระบุขนาดและระยะที่ชัดเจน - ภาพงานตัวอย่าง/สี/วัสดุ - ฯลฯ + ก า ร ส่ ง ง า น - โดยจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นพื้นฐาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆเป็นอันจบงาน ** ราคาอาจมีการปรับขึ้น/ลง ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน สเกลงาน ความระเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ และระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับสเกลงาน หรือตามที่ตกลงกัน * ราคางานคอมกับงานมือไม่เท่ากันนะคะ รบกวนสอบถามก่อนค่ะ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.7(22)
คัดลอกสำเร็จ