จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
28e24a13-dbde-48e3-97f4-c6a129543267.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับประมวลผลทางสถิติด้วย spss

- รับไฟล์ข้อมูลดิบในแบบ SPSS หรือ Excel จากผู้ว่าจ้าง - ประมวลผลส่งกลับในแบบ Excel , .spv (SPSS output file) หรือ MS word

- รับไฟล์ข้อมูลดิบในแบบ SPSS หรือ Excel จากผู้ว่าจ้าง - ประมวลผลส่งกลับในแบบ Excel , .spv (SPSS output file) หรือ MS wor...ดูเพิ่มเติม

toyponphai

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 12/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

- สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Excel ,.SPV (SPSS output) โดยไม่รวมการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หากมีการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามลำดับ - สถิติเชิงอนุมาน: Correlation), เปรียบเทียบภายในกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม (t-test/ Chi-square) - การพยากรณ์ - Multivariate analysis

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดงานก่อนตกลง (การคลีนข้อมูลดิบ, แบบสอบถาม, ประเภทสถิติที่ต้องการ,จำนวนตารางผล)

2

รับไฟล์งานมาประมวล โดยสามารถแก้ไขงานได้ 2-3 ครั้ง ภายในกรอบเวลาที่ตกลง

3

ส่งกลับ Output งานวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบ MS Excel, .SPV

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ