จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
3c04a0e9-942b-4f1c-88b2-d06a4e603813.jpg
1/11
ดูผลงาน

ออกแบบกันชนเหล็กรถยนต์โฟวิล

ประเภทงานที่รับ คือ กันชนหน้า กันชนหลัง บันไดข้าง โรลบาร์ และแร็คหลังคา โปรแกรมที่ใช้ คือ solidwork

ประเภทงานที่รับ คือ กันชนหน้า กันชนหลัง บันไดข้าง โรลบาร์ และแร็คหลังคา โปรแกรมที่ใช้ คือ solidwork...ดูเพิ่มเติม

tipsunny

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 6 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
ออกแบบร่วมกับลูกค้า

1. ชิ้นส่วนกันชนหน้า (แบบถอดกันชนที่ติดกับตัวรถ) เป็นไฟล์ 3D นามสกุล step 1 ไฟล์ 2 ชุดขา เป็นไฟล์ 3D นามสกุล step 1 ไฟล์

ทำงาน 30 วัน
฿24,950
เขียนตามแบบของลูกค้า

1. ชิ้นส่วนกันชนหน้า (แบบถอดกันชนที่ติดกับตัวรถ) เป็นไฟล์ 3D นามสกุล step 1 ไฟล์ 2 ชุดขา เป็นไฟล์ 3D นามสกุล step 1 ไฟล์ 3 เอกสารตัดพับ Drawings นามสกุล pdf 1 ชุด 4 ไฟล์เพื่อใช้สำหรับการตัดเลเซอร์ นามสกุล DWG 1 ชุด

ทำงาน 20 วัน
฿18,950
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

กรณีผู้ว่าจ้างต้องการไฟล์วิดีโอหมุน ผู้รับจ้างจะส่งไฟล์ให้หลังจาก 3 วัน โดยจะเพิ่มค่าบริการ 1,500 บาทค่ะ กรณีผู้ว่าจ้างต้องการไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ งานออกแบบร่วมกับลูกค้า 1 เอกสารตัดพับ Drawings นามสกุล pdf 1 ชุด 2 ไฟล์เพื่อใช้สำหรับการตัดเลเซอร์ นามสกุล DWG 1 ชุด ผู้รับจ้างจะส่งไฟล์ให้หลังจาก 5 วัน โดยจะเพิ่มค่าบริการ 5,000 บาทค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งภาพ 1-2 ภาพที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการ หรือภาพที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว

2

ผู้รับจ้างส่งรูปภาพ (render หน้าตรง,เอียง อย่างละ 1 ภาพ) (ไม่ render หน้าตรง,เอียง,ข้าง,บน อย่างละ 1 ภาพ)

3

ผู้ว่าจ้างส่ง แบบแก้ครั้งที่ 1 ภายใต้ดีไซน์เดิม

4

ผู้รับจ้างส่งรูปภาพตาม แบบแก้ครั้งที่ 1 (render หน้าตรง,เอียง อย่างละ 1 ภาพ) (ไม่ render หน้าตรง,เอียง,ข้าง,บน อย่างละ 1 ภาพ)

5

ผู้ว่าจ้างส่ง แบบแก้ครั้งที่ 2 ภายใต้ดีไซน์เดิม

6

ผู้รับจ้างส่งรูปภาพตาม แบบแก้ครั้งที่ 2 (render หน้าตรง,เอียง อย่างละ 1 ภาพ) (ไม่ render หน้าตรง,เอียง,ข้าง,บน อย่างละ 1 ภาพ)

7

ผู้ว่าจ้างอนุมัติแบบ

8

ผู้รับจ้างต้องส่งไฟล์ที่ได้ระบุไว้

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿18,950
คัดลอกสำเร็จ