จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
8813cab5-cdfa-47c0-9bcb-fabc1cdddda4.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับตอบแบบสอบถาม หรือ สร้างแบบสอบถาม ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ วิเคราะห์แบบสอบถาม SPSS

รับตอบแบบสอบถาม, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือออฟไลน์ในรูปแบบเอกสาร สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือสำรวจเพื่อทำงานวิจัย หรือต้องการแบบสอบถามแบบไหน สามารถตกลงกันได้ โปรแกรม SPSS, Google Form, Excel, Word, หรือตามที่ตกลง

รับตอบแบบสอบถาม, สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือออฟไลน์ในรูปแบบเอกสาร สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือสำรวจเพื่อทำงานวิจัย ห...ดูเพิ่มเติม

timmylaw

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
35 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
112 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
สร้างแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถาม - กระดาษ ไม่เกิน 1-2 หน้า หน้าต่อไป + 20 บาท เริ่มต้น 300 บาท ไม่เกิน 100 ชุด ๆ ต่อไป + 2 บาท ** กรณีให้ทางเราพร้อมปริ้นแบบสอบถาม - Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ๆ ต่อไป + 2 บาท เริ่มต้น 300 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿300
สำรวจแบบสอบถาม

สำรวจแบบสอบถาม - Google form ไม่เกิน 20 ข้อ ชุดละ 5 บาท (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - กระดาษ ไม่เกิน 1-2 หน้า ชุดละ 7 บาท (เกิน 2 หน้า + หน้าละ 2 บาท) **กรณีเป็นกระดาษ หากมีแบบฟอร์มกระดาษมาให้ เราคิดชุดละ 5 บาท ** ** อยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม**

ทำงาน 3 วัน
฿300
คีย์แบบสอบถามลง spss และวิเคราะห์ข้อมูล

คีย์แบบสอบถามลง spss - กระดาษ 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) - Google form 50 ชุด ขึ้นไป ชุดละ 2 บาท ไม่เกิน 20 ข้อ (เกิน 20 ข้อ + ข้อละ 1 บาท) **หากต้องการให้ทำบทที่ 4 หรือ บทที่ 5 หรือแค่สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลบางอย่าง สอบถามได้ค่ะ **หรือตามแต่ตกลงกัน **แก้ไขงานได้ ตามตกลง

ทำงาน 5 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สามารถตกลงงานและราคากันได้ ขึ้นอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถามค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดของงาน , กลุ่มเป้าหมาย , จำนวนชุดแบบสอบถาม พร้อมตัวอย่างแบบสอบถาม หรือกรณีที่ไม่มีแบบสอบถามสามารถให้ทางเราทำให้ได้ โดยมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 300 บาท

2

ประเมินราคา ประเมินระยะเวลาการทำงานอยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม แจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าตกลง ชำระเงินเรียบร้อย ทางเราจะเริ่มทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

3

เริ่มตอบแบบสอบถาม หรือเริ่มทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

4

ส่งงานให้ลูกค้าเมื่อเสร็จสิ้น ลูกค้าอนุมัติงาน และรีวิวผลงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
4.4(20)
คัดลอกสำเร็จ