จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
218f5d26-fb7a-4eeb-a15b-d089048e24f7.jpg
1/28
ดูผลงาน

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมควบคุมงานผลิตให้ได้คุณภาพ

เราสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า 15 ปี ในการสร้างแนวคิดให้แบรนด์สินค้าของท่านมีความชัดเจนทางการตลาด มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถครองใจผู้บริโภคด้วยภาพลักษณ์และคุณภาพที่ดี โดยใช้งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น และที่สำคัญ..สามารถสื่อสารความเป็นตัวตนของแบรนด์ให้ลูกค้าของท่านสัมผัสได้อย่างชัดเจน และเกิดความประทับใจในแบรนด์ของท่าน เรายังสามารถควบคุมงานผลิตให้ได้คุณภาพดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของท่าน

เราสามารถสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้ ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า 15 ปี ในการสร้างแนวคิดให้แบรนด์สินค้าของท่า...ดูเพิ่มเติม

theinspire

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 28/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
งานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบพิเศษ หรืองานออกแบบงานที่มีโครงสร้างแตกต่างจากกล่องธรรมดาทั่วไป

ทางเราดำเนินการดังต่อไปนี้... + ออกแบบ Dimension (กล่องรูปแบบพิเศษ มีโครงสร้างซับซ้อน) + ออกแบบ Artwork บนกล่อง + ส่งไฟล์งาน .AI / .PDF ให้ลูกค้า + ประสานงาน / ควบคุมงานผลิตกับทางโรงงานบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพที่ดี *** ลูกค้าจะได้รับงานออกแบบกล่อง จำนวน 2 รูปแบบ เพื่อเป็นตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะของงาน โดยลูกค้าจะต้องเลือกรูปแบบของกล่องให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นทางเราจึงจะทำการออกแบบ artwork จำนวน 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบเลือกรูปแบบงานที่ต้องการ

ทำงาน 15 วัน
฿12,000
งานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบธรรมดา หรืองานออกแบบที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อน

ทางเราดำเนินการดังต่อไปนี้... + ออกแบบ Dimension (กล่องรูปแบบธรรมดาทั่วไป) + ออกแบบ Artwork บนกล่อง + ส่งไฟล์งาน .AI / .PDF ให้ลูกค้า + ประสานงาน / ควบคุมงานผลิตกับทางโรงงานบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพที่ดี *** ลูกค้าได้รับงาน artwork จำนวน 2 รูปแบบที่แตกต่างกันชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบเลือกรูปแบบงานที่ต้องการ (งานในแต่ละรูปแบบอาจมีการปรับสี / ขนาดตัวอักษร / ตำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบของข้อความหรือภาพกราฟิก ให้ลูกค้าเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และลักษณะของงาน)

ทำงาน 7 วัน
฿5,000
งานออกแบบฉลากสินค้าสำหรับใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ (สำหรับงานที่ลูกค้ามีรูปแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว)

- ทางเราดำเนินการดังต่อไปนี้.. ออกแบบ Artwork ฉลากสินค้า (การจัดวางโลโก้สินค้า ข้อความ และรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องแสดงบนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งลูกค้าจะต้องเตรียมไฟล์และข้อมูลส่งให้นักออกแบบ) - เมื่อดำเนินการออกแบบเรียบร้อยจนลูกค้าตอบรับงานแล้ว เราส่งไฟล์งาน .AI / .PDF ให้ลูกค้า - เราจะประสานงาน / ควบคุมงานผลิตกับทางโรงงานบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพที่ดี ***ลูกค้าได้รับงานออกแบบ (Artwork) จำนวน 2 รูปแบบ ที่แตกต่างกันชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบเลือกรูปแบบงานที่ต้องการ

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาค่าบริการทั้งหมด เป็นราคาเฉพาะค่าบริการออกแบบ ค่าบริการติดต่อประสานงาน และควบคุมงานผลิตเท่านั้น ซึ่งในแต่ละงานจะมีค่าบริการดำเนินงานของผู้ผลิต ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระในส่วนนี้ทั้งหมดตามราคาจริงจากผู้ผลิต - หากลูกค้าเป็นผู้ติดต่อและควบคุมงานผลิตเอง สามารถขอข้อมูลค่าบริการส่วนนี้ได้เองกับทางผู้ผลิต - หากนักออกแบบเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และควบคุมงานผลิตเอง นักออกแบบจะส่งข้อมูลเอกสารใบเสนอราคาจากผู้ผลิตให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อให้ลูกค้าชำระค่าบริการตามจริงให้ผู้ผลิตเอง

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุณลูกค้านัดหมาย เพื่อพูดคุยและแจ้งความต้องการให้เราทราบ

2

เราจะทำกาเตรียมข้อมูลและตัวอย่างงานที่เหมาะสม และนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับสิ่งที่ดี่ที่สุดตามที่ต้องการ

3

เมื่อคุณลูกค้าตกลงมอบหมายให้เราได้ดูแลงานให้แล้ว จึงตกลงเรื่องระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้าง โดยทางเราจะอธิบายขั้นตอนทั้งหมดให้คุณลูกค้าทราบ เพื่อพิจารณา

4

ก่อนการดำเนินงาน ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามเงื่อนไขของระบบ Fastwork

5

ในระหว่างการดำเนินงานทุกขั้นตอน ทางเราจะประสานงานกับคณลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเราจะส่งงานให้คุณลูกค้าพิจารณา โดยสามารถแจ้งให้เราปรับแก้ไขงานได้จนกว่างานจะเรียบร้อยตามที่คุณลูกค้าต้องการ

6

ในกรณีที่งานนั้นๆ ไม่มีขั้นตอนการผลิต หรือคุณลูกค้าต้องการรับเฉพาะไฟล์งานเพื่อผลิตชิ้นงานเอง ::: เมื่อคุณลูกค้าตอบรับงานที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งมอบไฟล์งานให้ในรูปแบบที่ตกลงกัน

7

ในกรณีที่งานนั้นๆ มีขั้นตอนการผลิตต่อไป หรือคุณลูกค้าต้องการให้เราควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ ::: เมื่อคุณลูกค้าตอบรับงานที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งมอบไฟล์งานให้ผู้ผลิตต่อไป และเข้าไปควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน ซึ่งเราจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับชิ้นงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด

8

เมื่องานเสร็จเรียบร้อย ทางเราจะส่งมอบงานให้คุณลูกค้า

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ