จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5eb5694b-595b-406d-afba-3f8bac173f3f.jpg
1/24
ดูผลงาน

ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้าและกิจกรรม+เวทีงานแสดง (3D Perspective Exhibition & Stage Design)

ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้าและกิจกรรม+เวทีงานแสดง (3D Perspective Exhibition & Stage Design) รับออกแบบบูธจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ และเวทีงานแสดง สามารถคิด Concept และออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมติดต่อประสานงานผู้ผลิตและควบคุมการผลิตงานจนเสร็จพร้อมใช้งานทุกขั้นตอน ยินดีบริการและให้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ครับ ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน ai pdf jpeg ที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดสำหรับส่งผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้าและกิจกรรม+เวทีงานแสดง (3D Perspective Exhibition & Stage Design) รับออกแบบบูธจัดแสดงสินค้า นิทรร...ดูเพิ่มเติม

theinspire

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 17/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ค่าบริการออกแบบบูธจัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรม+เวทีงานแสดง

- ใน 1 งาน ลูกค้าได้รับไฟล์งานสำหรับการผลิตทั้งหมด (ai pdf jpeg) ระบุรายละเอียดของงานครบถ้วน - ระยะเวลาการออกแบบงาน ตามกำหนดการที่ตกลงกัน (ไม่เกิน 15 วัน) - ราคานี้เป็นค่าบริการออกแบบงาน ไม่รวมค่าผลิตวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้งานจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการกับทางผู้ผลิตเอง

ทำงาน 15 วัน
฿12,000
ค่าบริการออกแบบบูธจัดแสดงสินค้าและกิจกรรม+ประสานงานและควบคุมงานผลิต

- ใน 1 งาน ลูกค้าได้รับไฟล์งานสำหรับการผลิตทั้งหมด (ai pdf jpeg) ระบุรายละเอียดของงานครบถ้วน - นักออกแบบประสานงานกับผู้ผลิต และควบคุมงานผลิตทุกขั้นตอนจนงานเสร็จพร้อมใช้งาน - ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามกำหนดการที่ตกลงกัน (ระยะเวลาในการออกแบบงาน ไม่เกิน 15 วัน ***ระยะเวลาในการผลิตวัสดุและอุกปรณ์สำหรับใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโรงงานผู้ผลิต) - ราคานี้เป็นค่าบริการออกแบบงาน ไม่รวมค่าผลิตวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้งานจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการกับทางผู้ผลิตเอง

ทำงาน 15 วัน
฿16,000
ค่าบริการออกแบบเวทีงานแสดง+ประสานงานและควบคุมงานผลิต

- ใน 1 งาน ลูกค้าได้รับไฟล์งานสำหรับการผลิตทั้งหมด (ai pdf jpeg) ระบุรายละเอียดของงานครบถ้วน - นักออกแบบประสานงานกับผู้ผลิต และควบคุมงานผลิตทุกขั้นตอนจนงานเสร็จพร้อมใช้งาน - ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามกำหนดการที่ตกลงกัน (ระยะเวลาในการออกแบบงาน ไม่เกิน 15 วัน ***ระยะเวลาในการผลิตวัสดุและอุกปรณ์สำหรับใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโรงงานผู้ผลิต) - ราคานี้เป็นค่าบริการออกแบบงาน ไม่รวมค่าผลิตวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้งานจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการกับทางผู้ผลิตเอง

ทำงาน 15 วัน
฿16,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่องานผ่านระบบ Fastwork

2

ให้ข้อมูลสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง รูปแบบของงาน วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ระยะเวลาและกำหนดการที่ต้องการใช้งาน ลูกค้าชำระเงิน

3

นักออกแบบนำเสนอ Concept Idea และตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้พิจารณา

4

นักออกแบบเริ่มออกแบบงานให้ลูกค้า และส่งงานให้พิจารณา โดยลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขชิ้นงานได้จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามต้องการ

5

นักออกแบบส่งมอบงานให้ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อผู้ผลิตงานเอง หรือให้นักออกแบบช่วยติดต่อประสานงานให้ได้

6

หากลูกค้าให้นักออกแบบเป็นผู้ติดต่อประสานงานผู้ผลิต และควบคุมงานทั้งหมดจนเสร็จพร้อมใช้งาน จะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามที่แจ้ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿12,000
คัดลอกสำเร็จ