จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
78d8ae8f-a876-4584-ac04-bff829bda061.jpg
1/3
ดูผลงาน

EN > TH < EN แปลภาษา + ปรับแก้ไขเนื้อหาให้สละสลวย

- แปลอังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ (รวมพิสูจน์อักษรและแก้ไขสำนวน) - จบเอกภาษาอังกฤษ ด้านหลักภาษาและวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ - TOEIC 875 คะแนน - ราคาขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อหา จำนวน และระยะเวลา ----- ขออนุญาตแนะนำบริการทั้งหมด (สอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะ) - แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย - แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ *รวมพิสูจน์อักษรและแก้ไขสำนวนให้เหมาะสม - พิสูจน์อักษร ตรวจสอบไวยากรณ์ แก้ไขสำนวน *ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เลือกภาษาตรงกับจุดมุ่งหมายการใช้งาน) - แปลเรซูเม่จากไทยเป็นอังกฤษ + แนะนำเนื้อหาให้เหมาะสม *ทั้งสมัครเรียนและทำงาน ช่วยกรองข้อมูลเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ได้ด้วย ******** ผลงานที่ผ่านมา - แปลซีรี่ย์/วาไรตี้ ฝรั่ง เกาหลี ญี่ปุ่น (อังกฤษ-ไทย) - แปลเอกสารทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ - แปลนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมเด็ก - แปล + เขียนบทความหัวข้อต่าง ๆ - แปล + แนะนำการเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงาน/สมัครเรียน - สอนพิเศษภาษาอังกฤษ - พิสูจน์อักษร / ไวยากรณ์ (อังกฤษ/ไทย)

- แปลอังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ (รวมพิสูจน์อักษรและแก้ไขสำนวน) - จบเอกภาษาอังกฤษ ด้านหลักภาษาและวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ - TO...ดูเพิ่มเติม

thatfatkid

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
195 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
421 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
แปล อังกฤษ - ไทย / ไทย - อังกฤษ (รวมพิสูจน์อักษร + แก้ไขสำนวน)

ราคาเบื้องต้น: +-400 คำ / 2-3 วัน = 350 บาท **ราคาและเวลานี้เป็นการประเมินเริ่มต้นอาจปรับขึ้นหรือลง ตามเนื้อหาและระยะเวลาการทำงาน ตกลงก่อนเริ่มงานได้ค่ะ** โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .pdf หรือ .doc ตามตกลง **ระยะเวลาทำงาน เริ่มหลังสถานะแสดงว่าเริ่มทำงานเท่านั้นค่ะ

ทำงาน 1 วัน
฿350
พิสูจน์อักษร ตรวจไวยากรณ์ แก้ไขสำนวนภาษา (ไทย / อังกฤษ)

ราคาเบื้องต้น: +- 400 คำ / 2-3 วัน = 250 บาท "เลือกใช้สำนวนตามจุดมุ่งหมายการใช้งานของลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้องของหลักภาษาด้วยระบบ Premium" **ราคาและเวลานี้เป็นการประเมินเริ่มต้นอาจปรับขึ้นหรือลง ตามเนื้อหาและระยะเวลาการทำงาน ตกลงก่อนเริ่มงานได้ค่ะ** โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .pdf หรือ .doc ตามตกลง **ระยะเวลาทำงาน เริ่มหลังสถานะแสดงว่าเริ่มทำงานเท่านั้นค่ะ

ทำงาน 1 วัน
฿250
แปลเรซูเม่ ไทย - อังกฤษ (รวมแก้ไขสำนวน + แนะนำเนื้อหา)

ราคาเบื้องต้น: 1-2 หน้า / 2-3 วัน = 300 - 500 บาท "ฟรีแลนซ์จะช่วยแนะนำในส่วนของเนื้อหาที่เหมาะสม และนำไปประยุกต์เตรียมตัวสัมภาษณ์ได้ด้วย" **ราคาและเวลานี้เป็นการประเมินเริ่มต้นอาจปรับขึ้นหรือลง ตามเนื้อหาและระยะเวลาการทำงาน ตกลงก่อนเริ่มงานได้ค่ะ** โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์งานเป็น .pdf หรือ .doc ตามตกลง **ระยะเวลาทำงาน เริ่มหลังสถานะแสดงว่าเริ่มทำงานเท่านั้นค่ะ

ทำงาน 1 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- หากงานปริมาณมาก สามารถตกลงราคาเหมาได้ - งานขอบเขตขนาดใหญ่สามารถแปลเป็นตัวอย่างได้ 30-50 คำ - พูดคุยรายละเอียดงาน + ชำระเงินผ่านระบบเท่านั้น - ระยะเวลาทำงานนับจากสถานะเริ่มทำงานเป็นต้นไป - ฟรีแลนซ์จะทำการอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะ กรณีเริ่มทำงานไปแล้วลูกค้าต้องการยกเลิก (โดยไม่ใช่ความผิดของทางฟรีแลนซ์) ขออนุญาตคิดค่าจ้างตามสมควร - หากเป็นการแปลเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ กรุณาแจ้งก่อน เพื่อใช้ภาษาให้เหมาะสมและตรงจุดมากที่สุด - งานแปลที่ส่งงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง แต่หากเกิดการยกเลิกเนื้อหาแปลทั้งหมดถือเป็นของฟรีแลนซ์เท่านั้น - ขั้นตอนที่ฟรีแลนซ์ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบ ทั้ง 20-50% และ 100% (ก่อนพิสูจน์อักษร+แก้ไขสำนวน) หากลูกค้าไม่มีการตอบรับภายใน 24 ชั่วโมง ขออนุญาตดำเนินการต่อตามที่ได้ส่งตัวอย่างไปจนงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา - ใบเสนอราคาถือเป็นใบสัญญาการจ้างงาน รบกวนลูกค้าตรวจสอบโดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถขอให้ฟรีแลนซ์แก้ไขใบเสนอราคาได้ก่อนชำระเงิน หากชำระเงินแล้ว ฟรีแลนซ์จะถือข้อมูลในใบเสนอราคาเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งต้นฉบับให้ฟรีแลนซ์ตรวจสอบและประเมินราคา + ระยะเวลา

2

ตกลงรายละเอียดงานเพิ่มเติม เพื่อระบุในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน (ถือเป็นใบสัญญาการจ้างงาน)

3

ลูกค้าดำเนินการชำระเงิน (เริ่มงานหลังสถานะเริ่มทำงานเท่านั้น)

4

ส่งตัวอย่างสำนวนแปล 20-50% แรกให้ลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจ

5

ส่งเนื้อหาแปลครบ 100% (ยังไม่ตรวจคำผิด+แก้ไขสำนวน) ให้ลูกค้าตรวจสอบ

6

พิสูจน์อักษร + ปรับแก้ไขสำนวน

7

(หากมี) แก้ไขจำนวนครั้งตามที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา

8

ส่งงานขั้นสุดท้ายตามไฟล์ที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา

9

ลูกค้าและฟรีแลนซ์กดให้คะแนนและเขียนรีวิว

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.9(156)
คัดลอกสำเร็จ