จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5a8e91b7-57f7-4bc0-9c1b-c3a65cb35d0a.jpg
1/3
ดูผลงาน

แก้ไข PDF

แก้ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับ PDF -ย่อไฟล์ -ลดขนาดไฟล์ ----------------------------- -แปลงไฟล์ -แปลงรูปภาพ, ไฟล์ PowerPoint, Excel และ ----------------------------- -แยกไฟล์ PDF -ดึงข้อมูลบางหน้าจากไฟล์ PDF -รวมไฟล์ PDF -รวม PDF ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไปเป็น PDF 1 ไฟล์ ----------------------------- -หมุน PDF หมุนทั้งไฟล์ PDF หรือเฉพาะบางหน้าใน PDF ----------------------------- -PDF เป็น Word แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word ที่แก้ไขได้ -PDF เป็น Excel แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Excel ที่แก้ไขได้ -PDF เป็น PPT แปลงไฟล์ PDF เป็นสไลด์ PowerPoint ที่แก้ไขได้ -PDF เป็น JPG แปลงหน้าไฟล์ PDF เป็น JPG หรือดึงภาพจาก PDF ----------------------------- -Word เป็น PDF แปลงเอกสาร Microsoft Word เป็น PDF -Excel เป็น PDF แปลงเอกสาร Excel เป็นเอกสาร PDF -PPT เป็น PDF แปลงสไลด์ PowerPoint เป็น PDF -JPG เป็น PDF แปลง JPG, PNG, BMP และรูปภาพประเภทอื่นๆ เป็น PDF ----------------------------- -เซ็นชื่อ PDF -ลงชื่อและลงวันที่ใน PDF -ปลดล็อก PDF ลบรหัสผ่านจาก PDF

แก้ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับ PDF -ย่อไฟล์ -ลดขนาดไฟล์ ----------------------------- -แปลงไฟล์ -แปลงรูปภาพ, ไฟล์ PowerPoint...ดูเพิ่มเติม

thanvis61

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
27 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 08/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ลูกค้าทั่วไป + ใช้งานครั้งแรก

ชนิด และลักษณะของไฟล์ที่ต้องการ

ทำงาน 1 วัน
฿250
ลูกค้าเก่า + สิทธิพิเศษ

ลดราคา 5-10% สำหรับลูกค้าเก่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการจ้างงาน

ทำงาน 1 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งไฟล์ที่ต้องการให้แปลง

2

ระบุไฟล์ที่ต้องการ และวันกำหนดส่ง

3

ลูกค้าและฟรีแลนด์พูดคุยตกลงราคาผ่านแชทของ fastwork

4

ฟรีแลนซ์ส่งใบเสนอราคา

5

ลูกค้าโอนเงิน จำนวนเงินตามใบเสนอราคา

6

ระบบอนุมัติ ให้ฟรีแลนซ์สถานะ "ทำงาน" (อัตโนมัติหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

7

แลกเปลี่ยนช่องทางติดต่ออื่นๆ (อีเมล ไลน์ -หากลูกค้าต้องการ)

8

ฟรีแลนซ์ส่งงาน ลูกค้าได้รับงาน และ กด "อนุมัติงาน" ในระบบ fastwork

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.9(4)
คัดลอกสำเร็จ