จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7855f02d-5e73-4337-a7ae-cf80b9af2ca1.jpg
1/3
ดูผลงาน

Salesforce Marketing Clound (SFMC), Marketing Automation, Customer Journey

Salesforce Marketing​ Cloud (SFMC) Implementation - Build Marketing Automation - Build Customer Journey - Email / Newsletter Campaign setup - Sms Campaign setup - LINE Integration setup - Send personalized content to customers. - Create website on CloudPages - Registration​ Pages and welcome email.

Salesforce Marketing​ Cloud (SFMC) Implementation - Build Marketing Automation - Build Customer Journey - Email / Newsle...ดูเพิ่มเติม

thanasarn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 22/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Package Standard

- Build Marketing Automation - Build Customer Journey - Email / Newsletter Campaign setup - Sms Campaign setup - LINE Integration setup - Send personalized content to customers. - Create website on CloudPages - Registration​ Pages and welcome email.

ทำงาน 15 วัน
฿70,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

In these case as below will have extra charge. - Change or add the new requirement after development started. - Extra training program. - Extra packages for maintenance and support 24hrs/7days

ขั้นตอนการทำงาน
1

Get uer requirements and scope - คุยรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้ารวมถึงขอบเขตงาน

2

Provide the technical solution - วิเคราะห์และนำเสนอไอเดีย และความเป็นไปได้ให้กับลูกค้า

3

Summalize the requirement, scope and timeline - สรุปขอบเขตงานและนำเสนอราคาและระยะเวลาในการสร้างระบบ

4

Kick off the project - ลูกค้าตกลงและเริ่ม project

5

Design and Development - วางแผนออกแบบ และพัฒนาระบบไปตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า

6

Progress update - แจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าเป็นระยะๆ ตาม timeline

7

UAT - ทดสอบงานที่สำเร็จ ร่วมกับลูกค้า หรือ ส่งให้ลูกค้ารีวิว

8

Product Golive - ส่งมอบงานให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้งานจริง

9

Guideline and Manual document - ส่งมอบคู่มือการใช้งานให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้

10

Maintenance and support (8hrs / 5 working day) - ดูแลระบบ และ ช่วยเหลืองานให้ลูกค้า สำหรับกรณีที่ระบบงานมีปัญหา (ระยะเวลาที่กำหนดใน scope)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿70,000
คัดลอกสำเร็จ