จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
80929757-0a19-4ad6-a05d-80283deaf98b.jpg
1/17
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ออกแบบ ภายนอก&ภายใน แบบเพื่อยื่นขออนุญาติ และ รับทำภาพ3D Perspective

รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก - Interior ราคาเริ่มต้น รูปละ 2,800 - Exterior ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,000 *กรณี ทำภาพPerspective ขึ้นโมเดล เพิ่ม 500-1,000 บาท (ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายและความละเอียดของงาน) -3D Model เล็กๆ เริ่มต้นที่ 500-3,000 บาท ออกแบบเพื่อยื่นขออนุญาต คิดค่าบริการวิชาชีพ ตร.ม. 300-1,000บาท (ตามประเภทอาคาร ขนาด ความซับซ้อนของประเภทงาน) -แบบDrawingเพื่อยื่นขออนุญาตครบ 1ชุด พร้อมเซ็นรับรองออกแบบจากสถาปนิก วิศวกร -ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ -รายการคำนวนโครงสร้าง -เอกสารยื่นขออนุญาต พร้อมแนบบใบประกอบวิชาชีพ

รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก - Interior ราคาเริ่มต้น รูปละ 2,800 - Exterior ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,000 *กรณี ทำภาพPe...ดูเพิ่มเติม

thanachot

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
28 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
181 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 29/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ

งานที่จะได้เป็นไฟล์ Jpeg และ ไฟล์ TIFF(ไฟล์ภาพขนาดใหญ่สามารถปริ้นขนาด A2 A1 ได้) *สามารถปรับแก้ไขก่อน final rendering ได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ **เพิ่มเติม ออกแบบหรือแก้ไขงานจากที่กำหนด คิดเป็นตารางเมตรละ 200 - 500 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.Plan Elevation Section หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad 2.ความต้องการของงาน ลายละเอียด - Style - Mood&tone - Reference - Color - สามารถปรับแก้ก่อนส่งภาพ Final ได้ 2 ครั้ง และไม่เกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่ กำหนดจะคิดราคาค่างานส่วนต่าง -แบ่งเป็นงวดงาน (จะกำหนดระยะเวลาภายหลังแล้วแต่ปริมาณงาน) 1.ค่าปฎิบัติงานเริ่มงานขั้นต้น 2.ส่งแบบร่างครั้งที่1 3.ส่งแบบร่างครั้งที่2 4.ส่งFinal

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(18)
คัดลอกสำเร็จ