จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
64208c05-8c99-4caf-bed5-f129f3682992.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับงานพิสูจน์อักษรแบบมืออาชีพในราคากันเอง

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกชนิด ได้แก่ หนังสือ บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย เอกสารวิชาการ รายงาน งานวิจัย วารสารภายในองค์กร ฯลฯ - สามารถทำงานผ่าน Microsoft Word, ไฟล์ PDF, Google Docs และกระดาษต้นฉบับ - สามารถพิสูจน์อักษรโดยใช้สัญลักษณ์พิสูจน์อักษรได้ (ในการทำงานผ่านกระดาษ) ขอบเขตงานพิสูจน์อักษร : ตรวจแก้ไขคำผิด ทั้งการสะกดคำและความหมาย คำตกหล่น การควบคุมความสม่ำเสมอของการใช้ภาษา การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และคำทับศัพท์ โดยยึดตามราชบัณฑิตยสถาน (หรือตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง) ระยะเวลาของการทำงาน : ขึ้นอยู่ตามปริมาณงานและความยากง่ายของเนื้อหา ซึ่งสามารถตกลงได้ค่ะ

รับพิสูจน์อักษรงานเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกชนิด ได้แก่ หนังสือ บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย เอกสารวิชาการ รายงาน งานวิ...ดูเพิ่มเติม

thaitrans

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 5 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 28/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

เมื่อเสร็จงานแล้วผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์งานที่ได้รับการพิสูจน์อักษรแล้ว สกุลไฟล์ตามต้นฉบับ และไฟล์ในรูปแบบ PDF และสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งค่ะ

ทำงาน 3 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ประเมินราคาตามหน้ากระดาษขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ หรือไม่เกิน 375 คำ

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานอย่างครบถ้วน เช่น ขอบเขตงาน รูปแบบงาน ระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น รวมถึงการต่อรองราคา

2

รับมอบหมายงานจากผู้ว่าจ้าง โดยจะเริ่มการทำงานหลังจากที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินและระบบขึ้นสถานะเริ่มต้นการทำงานเรียบร้อยแล้ว

3

เริ่มต้นทำงานตามกรอบเวลาที่ได้ตกลงกันแล้ว

4

ส่งมอบงานเพื่อการตรวจทานโดยผู้ว่าจ้าง

5

แก้ไขงานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี)

6

ส่งมอบงานสำเร็จภายในกรอบเวลาตามที่ได้ตกลงกัน

7

เขียนรีวิวและให้คะแนนแก่ผู้ว่าจ้าง

8

สิ้นสุดการทำงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ