จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
30e206d1-6d66-4624-a4d5-51adce764185.jpg
1/6
ดูผลงาน

บริการออกแบบ banner สื่อโฆษณา

ออกแบบแบนเนอร์ - ออกแบบป้ายโฆษณาสื่อ เช่น facebook - ราคาเริ่มต้น 600 บาท **สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม** - โลโก้ หรือ ภาพ ความละเอียดสูงที่ต้องการใช้ในชิ้นงาน - รายละเอียดงาน / reference และความต้องการของลูกค้า - ข้อความที่ต้องการระบุในชิ้นงานทั้งหมด - หลังจากชี้แจงรายละเอียดงานและชำระค่าบริการเรียบร้อย - เริ่มงานจนเสร็จภายใน 1-3 วัน หรือตามที่ระบุไว้

ออกแบบแบนเนอร์ - ออกแบบป้ายโฆษณาสื่อ เช่น facebook - ราคาเริ่มต้น 600 บาท **สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม** - โลโก้ หรือ ภาพ...ดูเพิ่มเติม

teeopzz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 12/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ

- ออกแบบ banner สื่อโฆษณา ตามที่ลูกค้าต้องการ - เริ่มต้นที่ 600 บาท ต่อภาพ (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ) โดยลูกค้าจะได้รับไฟล์เป็น JPEG,PNG - ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน หรือขึ้นกับความยากง่ายและของตกลงกับลูกค้า - สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง - หากลูกค้า มีการเพิ่มเติมงาน นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคาครั้งแรก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแต่ฟรีแลนซ์จะเป็นผู้กำหนดราคา

ทำงาน 3 วัน
฿600
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดการทำงาน / ระยะเวลาในการทำงาน

2

แจ้งราคาให้ทราบ เริ่มงานหลังจากลูกค้าชำระเงินแล้วภายในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

3

ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ตามที่ลูกค้าต้องการ

4

สรุปและส่งไฟล์งานให้ลูกค้า เช่น JPG,PNG หรือตามที่ลูกค้าได้ตกลงไว้ข้างต้น ให้ลูกค้าตรวจสอบ

5

ส่งงานขั้นสุดท้าย ให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ากดยืนยันเสร็จสิ้นงาน ถือเป็นการสิ้นสุดงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿600
คัดลอกสำเร็จ