จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
dc160ed3-d666-4815-96f2-9ad9e6db8504.jpg
1/4
ดูผลงาน

ทำฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ธุรกิจด้วยExcel

ทำไฟล์สำหรับเพิ่ม-ลดข้อมูลในทำฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ยอดขายและสิ่งต่างๆ

ทำไฟล์สำหรับเพิ่ม-ลดข้อมูลในทำฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ยอดขายและสิ่งต่างๆ...ดูเพิ่มเติม

teenut

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 6 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
งานมาตรฐาน

ไฟล์งาน และ คำอธิบายการใช้งาน

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

การแก้ไขหลังงานสำเร็จหรือเปลี่ยนความต้องการหลังจากตกลงงานคิดจากความยากง่ายของงาน ขั้นต่ำ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามเพื่อหาความต้องการและรูปแบบ

2

ตกลงขอบเขตงาน สรุปราคาและจำนวนวัน

3

สามารถแก้ไขความต้องการหลังตกลงงานได้ 1 ครั้ง โดยอาจจะเพิ่มเวลาหรือไม่เพิ่มเวลาในการทำงาน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
คัดลอกสำเร็จ