จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
31f34024-2176-4c3b-af1f-037b0efb34c5.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับทำ Excel หรือแปลงไฟล์จาก PDF มาทำเป็น Excel ต่อได้

- รับงานจัดตาราง excel ตามสั่งและสามารถผูกสูตรต่างๆ เช่น sum, average, count, if, vlookup, pivot หรืออื่นๆ เพื่อจัดรูปแบบและสรุปข้อมูลต่างๆได้ - สำหรับไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาในไฟล์เป็นตัวเลข สามารถส่งมาเป็นไฟล์ และบอกสิ่งที่ต้องการในการทำได้เลย

- รับงานจัดตาราง excel ตามสั่งและสามารถผูกสูตรต่างๆ เช่น sum, average, count, if, vlookup, pivot หรืออื่นๆ เพื่อจัดรูปแบ...ดูเพิ่มเติม

teelyy

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
3 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- ไฟล์งาน Excel ตามที่ตกลงกันในขั้นตอนจ้างงาน - ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ .xlsx (.pdf กรณีต้องการเพิ่มเติม) - การแก้ไขงาน 5 ครั้ง

ทำงาน 2 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดลักษณะงานเบื้องต้นเพื่อทำการตกลงราคา

2

ยืนยันราคา และระยะเวลา

3

เริ่มงานและส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ

4

ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ