จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
3d87e908-352a-41f4-9d3b-ad88a5e1a7f8.jpg
1/25
ดูผลงาน

Tectae - รับออกแบบ Interior / Exterior อาคารทุกประเภท

งานที่ทำจะเป็นแนวทางแบบ modern และ minimal ซึ่ง สามารถพูดคุยถึงความต้องการก่อนออกแบบทุกครั้งเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจนมาดที่สุด จากนั้นจึงเริ่ม sketch ภาพเพื่อแสดงออกถึงแนวความคิดการออกแบบพื้นที่ต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ จึงจะเริ่มออกแบบผ่านโปรแกรมเป็นขั้นตอนต่อไปครับ

งานที่ทำจะเป็นแนวทางแบบ modern และ minimal ซึ่ง สามารถพูดคุยถึงความต้องการก่อนออกแบบทุกครั้งเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและคว...ดูเพิ่มเติม

tectae

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 วัน
เวลาทำงาน
67 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ตามแต่งานที่ได้รับมอบหมาย สามารถคุยกันระหว่างตกลงทำสัญญา รายละเอียกสามารถคุยตกลงกันได้ครับ ***ค่าจ้างการทำงานตามตกลงกันส่วนตัวครับ

ทำงาน 4 วัน
฿3,090
ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามและพูดคุยถึงความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด

2

หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า จึงเริ่มออกแบบแนวความคิด โดยการ Sketch ภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดวางพื้นที่ใช้งานภายในโครงการให้เข้าใจตรงกันกับความต้องการลูกค้า

3

จากนั้นขึ้น Sketch up 3D model เพื่อสะท้อนแนวความคิดจากขั้นตอนข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพโครงการได้เข้าใจมากที่สุด แสดงให้เห็นถึง Space และ Function การใช้งานโดยละเอียด โดยนำเสนอภาพ Perspective โครงการให้กับลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,090
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ