จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
94bdd36c-9555-4ea7-9ff4-1f676df22a23.jpg
1/20
ดูผลงาน

รับออกแบบและทำภาพ3D Perspective : Exterior & Interior

ลูกค้าต้องคุยถึงความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดและชัดเจนถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการทำงานต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในแต่ละขั้นตอน สามารถปรับแก้งานได้แล้วแต่ประเภทของงานตามสมควรที่ได้ตกลงกัน

ลูกค้าต้องคุยถึงความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดและชัดเจนถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการทำงานต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานในแต่ล...ดูเพิ่มเติม

tectae

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

86%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
50 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

เรื่องของราคาจะขึ้นอยู่กับปริมานงานที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงความยากง่ายของงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ ก็จะแปรผันตามราคาอีกทีหนึ่ง ถ้าเกิดมีการแก้ไขผลงานจะต้องทำการตกลงกันก่อนที่จะเริ่มทำงานกันก่อนอยู่แล้วครับ

ทำงาน 5 วัน
฿3,090
ขั้นตอนการทำงาน
1

บอกถึงข้อมูลและความต้องการของขอบเขตของงานให้ชัดเจน ถึง Concerp หรือ sketch ถึงความต้องการของลูกค้าเองให้ชัดเจน

2

หลังจากคุยรายละเอียดจนเข้าใจ จะเริ่มลงdetail ของงานให้ดูคร่าวๆ เบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางที่ลูกค้าต้องการจริงๆ

3

หลังจากลูกค้ายืนยัน จึงเริ่มทำ ภาพ3D และส่งงาน final ให้ลูกค้าในขั้นตอนต่อๆไป

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,090
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ