จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
80128411-f392-4531-a98f-9bf9c5ed9287.jpg
1/16
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

แปล ENG standard styles

* คุณลูกค้าสามารถทดลองเขียนหรือแปลบางส่วน เพื่อลดโอกาสไม่พอใจผลงานภายหลัง * ระบุความต้องการให้ชัดเจน e.g. dissertation, ads, manual, journal, resume เน้นอ่านยาก/ศัพท์สูง/ประโยคยาว/ซับซ้อน อ่านง่าย/ศัพท์สวย ฯลฯ * งานด่วนจะคิดราคาเพิ่ม No Grammarly. No slangs. ใช้แต่ spell checker ไม่ใช้ Grammarly, Google Translate หรืออื่นๆ งานล่ามลูกค้าสามารถเรียกไป interview ก่อนได้ครับ

* คุณลูกค้าสามารถทดลองเขียนหรือแปลบางส่วน เพื่อลดโอกาสไม่พอใจผลงานภายหลัง * ระบุความต้องการให้ชัดเจน e.g. dissertation, ...ดูเพิ่มเติม

tawee79

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
123 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
330 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

เขียนและแปลเป็น ENG สำนวนที่เหมาะสมกับคุณเองและประเภทของงาน ราคา: - Student Statement of Purpose 1 หน้า @2,500 บาท - Job resume / Transcript 2 หน้า @2,000 บาท - Job application cover letter 1 หน้า @1,500 บาท - Business correspondence จดหมายธุรกิจ 2 หน้า @2,500 บาท - Speech สุนทรพจน์ 2 หน้า @3,000 บาท - Research paper 2 หน้า @3,500 บาท - สลากสินค้า 1 สลาก เช่นเครื่องสำอางค์ 2 หน้า @3,000 บาท - Business executive summary / Proposal และอื่นๆ ความเร็วเฉลี่ย 5 หน้าต่อวัน (ประมาณ 500 คำต่อหน้า)

ทำงาน 1 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคา: - Student Statement of Purpose 1 หน้า @2,500 บาท - Job resume / Transcript 2 หน้า @2,000 บาท - Job application cover letter 1 หน้า @1,500 บาท - Business correspondence จดหมายธุรกิจ 2 หน้า @2,500 บาท - Speech สุนทรพจน์ 2 หน้า @3,000 บาท - Research paper 2 หน้า @3,500 บาท - สลากสินค้า 1 สลาก เช่นเครื่องสำอางค์ 2 หน้า @3,000 บาท - Business executive summary / Proposal และอื่นๆ ส่งงานในรูปแบบ Microsoft Office (ส่วนมาก) งานด่วนจะเพิ่มราคาประมาณ 50 - 70% - No Grammarly. No slangs. Sheer elegance. - ไม่รับงานด้านกฎหมาย การแพทย์ ให้ทนายและหมอทำดีที่สุดครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ขอให้ลูกค้าส่งไฟล์ต้นฉบับให้ดูก่อน ดูลักษณะงาน อาจมีถามคำเฉพาะ หรือทับศัพท์

2

เสนอราคาและเวลาส่งมอบ งานด่วนจะมีอัตราสูงกว่าปรกติ

3

อนุมัติแล้วจึงเริ่มทำงาน

4

ทยอยส่งงานเป็นหน้าๆหรือตามบทความหากต้องการ

5

เมื่อส่งงานครบแล้วจะส่งเข้าระบบในวันต่อมา

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.6(98)
คัดลอกสำเร็จ