จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7065162a-e9f7-4281-96d6-a8cee9ca00d0.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบรนด์ โลโก้)

• ตรวจค้นความเหมือนคล้ายให้ฟรี (เช็คว่าแบรนด์ของลูกค้าซ้ำกับผู้อื่นไหม ถ้าเกิดซ้ำจะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เพราะว่ายื่นไปยังไงก็ไม่ผ่าน) • เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมด แล้วให้ลูกค้าเซ็นต์ • เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อย ทางเราจะนัดรับใบเสร็จหรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) • ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าฟรีๆ โดยแจ้งทุกๆ ต้นเดือนจนกว่าจะผ่านหรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

• ตรวจค้นความเหมือนคล้ายให้ฟรี (เช็คว่าแบรนด์ของลูกค้าซ้ำกับผู้อื่นไหม ถ้าเกิดซ้ำจะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เพราะว่า...ดูเพิ่มเติม

tanadtm

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
48 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
194 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ระยะเวลาพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ 10-18 เดือน เมื่อยื่นไปแล้วสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นได้เลย เพียงแต่ยังไม่คุ้มครอง สถานะนี้จะเรียกว่า TM และเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาว่าผ่านแล้ว จะเรียกว่า R

ทำงาน 5 วัน
฿2,999
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เอกสารและข้อมูลที่คุณลูกค้าต้องเตรียมมาคือ 
• รูปโลโก้ของคุณ ขนาดไม่เกิน 5*5 ซม. 1 รูป (ถ้าในโลโก้ของคุณมีตัวอักษรต่างประเทศโปรดเขียนคำอ่านและคำแปลให้ผมด้วย) 
• รายการสินค้าทั้งหมดมีอะไรบ้าง (ตัวอย่าง ถ้าขายเสื้อผ้า ก็จะเป็น เสื้อ,กางเกง แต่ถ้าเป็นร้านอาหาร ก็จะเป็น จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น) 
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา(กรณีจดในนามบุคคลธรรมดา)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองและประทับตราบริษัททุกหน้า (กรณีจดในนามบริษัท)

 หมายเหตุ ***ค่าธรรมเนียมการยื่นจดลูกค้าเป็นผู้จ่าย ราคาค่าใช้จ่ายตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,999
5.0(33)
คัดลอกสำเร็จ