จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f9d21447-77a9-4cd9-ba4b-46a05de8c129.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับพิสูจน์อักษร แก้ไข จัดทำ งานเขียนทุกชนิด

1. รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ 2. ตรวจสอบงานจากไฟล์งานที่ส่งมาให้ โดยจะตรวจทานตัวสะกด ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ การใช้คำทับศัพท์ต่างๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย และราชบัณฑิตยสถาน (หรือตามตกลง) โดยตรวจสอบ 2 รอบก่อนส่งมอบงานพร้อมระบุจุดผิดพลาดหรือให้คำแนะนำสำหรับประโยคที่อาจต้องแก้ไข 3. เริ่มตรวจงานให้ได้ทันที เมื่อได้รับงาน โดยตรวจได้ทั้งจากไฟล์ word, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ 4. สำหรับเอกสารที่เป็นแฟ้มหรือรูปเล่ม ขออนุญาตเขียนบันทึกลงในเอกสารนั้นๆ ด้วยดินสอ โดยระยะเวลาส่งมอบงานจะไม่รวมระยะเวลาในการจัดส่ง 5. ระยะเวลาทำงานไม่เกิน3 วัน หากเป็นงานเร่งด่วนสามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมง (ตกลงก่อนเริ่มงาน) 6.หากลูกค้าต้องการให้ทำเนื้อหาเพิ่มเติมจากงานเดิม รายงานการศึกษา ค้นคว้าอิสระ 500 บาท (2-3 หน้า) และงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 1000 บาท (2-3 หน้า)

1. รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ 2. ตรวจสอบงานจากไฟล์ง...ดูเพิ่มเติม

tadchan

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
7 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ราคานี้สำหรับงานพิสูจน์อักษร แก้ไขข้อความที่ถูกต้อง จำนวนหน้าไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาดปกติ (14 pt.) กรณีไม่ถึง 30 หน้า คิดแผ่นละ 10 บาท (ราคานี้รวมการเรียบเรียงการใช้ภาษาให้อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักการเขียนงาน) ตรวจได้ทั้งจากไฟล์ Wors, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ

ทำงาน 1 วัน
฿300
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หากพิสูจน์อักษรเกิน 50 หน้า ขออนุญาติคิดงานในราคา หน้าละ 10 บาท หรือรับเป็นงานเหมาจ่ายตามแต่ตกลง ไม่จำกัดจำนวนหน้า หากเกิน 100 หน้าขึ้นไป เราลดราคาเหลือหน้าละ 8 บาท และกรณีข้อความไม่เต็มหน้า (1 ใน 4) จะดำเนินการให้ฟรี

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับบรีฟรายละเอียด และขอบเขตงาน

2

ตกลงขั้นตอนการรับ-ส่งงาน

3

ทำงาน

4

ส่งงานเพื่อตรวจสอบ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
4.5(1)
คัดลอกสำเร็จ