จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
73d7c0f5-b2fa-47ef-ae76-b793a702ab5a.jpg
1/3
ดูผลงาน

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Speaking

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Speaking พัฒนาทักษะการพูด - ฟัง ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Speaking พัฒนาทักษะการพูด - ฟัง ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะกับ...ดูเพิ่มเติม

supassorn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

เอกสารประกอบการเรียน ฝึก Speaking & Listening , Vocabulary, Expressions

ทำงาน 30 วัน
฿2,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง-พูด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ Beginner - Beginner เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน - Elementary เหมาะสำหรับคนที่เริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้ว แต่อาจจะต้องการเรียนรู้ในเรื่องของ Grammar หรือไวยากรณ์ให้ดียิ่งขึ้น - Pre Intermediate การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นและซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเหมาะสำหรับในการทำงานทั่วไป - Intermediate การเรียนในเพื่อสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การใช้แกรมม่าได้อย่างถูกต้อง และมีคำศัพท์เฉพาะเพิ่มมากขึ้น * เรียนครั้งละ 30 นาที * เรียนผ่านช่องทาง Skype เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังเเละพูดได้จริงในระหว่างการเรียน * อัตราการใช้ภาษาอังกฤษในคลาสจะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียน (50 -100%) * ส่งเอกสารประกอบการเรียนให้หลังชำระเงิน * สามารถเปิดคลาสเรียนได้หากผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป * 2,000/คน (10 ชม.)

ขั้นตอนการทำงาน
1

วัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน Speaking & Listening

2

สอนตามระดับภาษาของผู้เรียน (+1) พร้อมมีเอกสารประกอบการเรียน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
คัดลอกสำเร็จ