จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2a25107f-3ca3-4731-8d19-ca3f7e394f9a.jpg
1/11
ดูผลงาน

รับสอน - ปรึกษา การตลาดออนไลน์ Facebook , Line@ , SEO , Social media , Google ฯลฯ

ในวันที่ค่าโฆษณาแพงมากขึ้น ๆ ทางรอดของธุรกิจ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ในโลกธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ถูกทาง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน -------------------------------- ถ่ายทอดจากประสบการณ์ 10 ปี ในโลกการค้าขาย และการตลาดออนไลน์ สอนจากประสบการณ์ตรง ถ้ายังงง ถามตรง ๆ ได้ผ่านออนไลน์ --------------------------------

ในวันที่ค่าโฆษณาแพงมากขึ้น ๆ ทางรอดของธุรกิจ คือ ความรู้ ความเข้าใจ ในโลกธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ถูกทาง มั่นคง มั่งคั...ดูเพิ่มเติม

sunpharma

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 17 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
เรียนรู้เดี่ยว 1-1 เป็นเวลา 6 ชม.

1. ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน 3. ความรู้ขั้นสูง ในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ 4. รู้จักเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบทุกเครื่องมือ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจท่าน 5. วิธีสร้าง “ทรัพย์สิน” ในโลกออนไลน์ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับธุรกิจท่าน 6. เทคนิคการเขียน Content ให้ขายดี 7. มีที่ปรึกษา ในการทำธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ถูกทาง ลดการลองผิดลองถูก ช่วยประหยัดเวลา

ทำงาน 1 วัน
฿7,900
เรียนรู้แบบกลุ่มไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 6 ชม.

1. ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน 3. ความรู้ขั้นสูง ในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ 4. รู้จักเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบทุกเครื่องมือ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจท่าน 5. วิธีสร้าง “ทรัพย์สิน” ในโลกออนไลน์ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับธุรกิจท่าน 6. เทคนิคการเขียน Content ให้ขายดี 7. มีที่ปรึกษา ในการทำธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ถูกทาง ลดการลองผิดลองถูก ช่วยประหยัดเวลา

ทำงาน 1 วัน
฿16,900
เรียนรู้ผ่านห้องออนไลน์ 6 ชม. (แบ่งวัน เวลา สอนได้ ตามผู้เรียนสะดวก)

1. ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน 3. ความรู้ขั้นสูง ในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ 4. รู้จักเครื่องมือการตลาดออนไลน์ครบทุกเครื่องมือ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจท่าน 5. วิธีสร้าง “ทรัพย์สิน” ในโลกออนไลน์ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับธุรกิจท่าน 6. เทคนิคการเขียน Content ให้ขายดี 7. มีที่ปรึกษา ในการทำธุรกิจออนไลน์ อย่างถูกต้อง ถูกทาง ลดการลองผิดลองถูก ช่วยประหยัดเวลา

ทำงาน 3 วัน
฿18,900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

*แพ็กเกจ 3 สอนออนไลน์ หากเกิน 20 ท่าน ขอคิดราคาเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ **ผู้สอน ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเรื่องราคา หากยังไม่มีการโอนเงินเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้าง นัด วัน เวลา สถานที่ การเรียนการสอน Social media marketing

2

ผู้รับจ้าง เดินทาง หรือ เปิดห้องออนไลน์ สำหรับการเรียนรู้

3

ผู้รับจ้าง บรรยายตามหัวข้อ ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿7,900
คัดลอกสำเร็จ