จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
91c0ca32-6484-429a-b653-4c8482b866c3.jpg
1/6
ดูผลงาน

เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

บริการการเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน / การต่อยอดธุรกิจ การตลาด และอื่นๆ ทั้ง 📘วิทยานิพนธ์ (Thesis)/ สารนิพนธ์ (Independent Study) งานวิจัย (Research) / งานโปรเจคต่างๆ (Projects)

บริการการเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน / การต่อยอดธุรกิจ การตลาด ...ดูเพิ่มเติม

suninew

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
3 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
ออกแบบแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Questionnaires) Online โดย Google Form

ออกแบบแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Questionnaires) Online โดย Google Form : คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม และความยากง่ายของการออกแบบ - ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - หากเกิน 20 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 5 บาท - สามารถปรับเรียงข้อคำถาม/แก้ไขข้อมูลแบบสอบถามได้ 2 ครั้ง หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นการประมาณการราคาเบื้องต้น ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการออกแบบสอบถาม ความยากง่ายของการออกแบบ

ทำงาน 30 วัน
฿350
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Online

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (Online) : คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม จำนวนชุด และความยากง่ายของการตอบ - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 20 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 25 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 21-30 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 30 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 31-40 ข้อ) - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 35 บาท (สำหรับแบบสอบถาม 41-50 ข้อ) - หากเกิน 50 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 5 บาท *รับงานขั้นต่ำ 30 ชุด *จำกัดไม่เกิน 100 ข้อคำถาม

ทำงาน 30 วัน
฿350
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบบสำรวจ (กระดาษ)

: คิดค่าดำเนินการตามจำนวนข้อคำถาม จำนวนชุด และความยากง่ายของการตอบ - ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 40 บาท (สำหรับแบบสอบถามไม่เกิน 20 ข้อ) - หากเกิน 20 ข้อขึ้นไป คิดราคาเพิ่มข้อละ 3 บาท *รับงานขั้นต่ำ 30 ชุด *จำกัดไม่เกิน 100 ข้อคำถาม ** หากต้องการคำตอบในรูปแบบข้อความ ตัวเลข หรือการเขียนบรรยาย อาจจะมีการเพิ่มราคา ตามความยากง่ายของการตอบแบบสอบถาม หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นการประมาณการราคาเบื้องต้น ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และความยากง่ายของแบบสอบถาม แบบสำรวจ

ทำงาน 30 วัน
฿350
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าเตรียมข้อมูลของแบบสอบถาม แบ่งส่วนข้อคำถามให้ชัดเจน แจ้งรายละเอียดคำถาม และรูปแบบคำตอบ และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

2

เลือกรูปแบบที่ต้องการ

3

Freelance ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า และสอบถามเมื่อมีข้อสงสัย

4

ประเมินราคา ตกลงราคา และกำหนดวันส่งงาน

5

ลูกค้าชำระเงินเข้าระบบ

6

เริ่มดำเนินงานเมื่อลูกค้าทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

7

ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

8

Freelance ส่งแบบสอบถามด้วยเอกสาร/ไฟล์เอกสาร

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿350
4.9(2)
คัดลอกสำเร็จ