จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a64cc2ad-4059-4ecc-a472-45c38cd4a63e.jpg
1/7
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

Google form สร้างแบบสอบถามออนไลน์

ทำแบบสอบถามออนไลน์ - google form [ระยะเวลา 1-2 วัน] -ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ -สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด รับแบบฟอร์มได้ -สามารถ Export ออกได้ เป็น Excel -สะดวก สบาย

ทำแบบสอบถามออนไลน์ - google form [ระยะเวลา 1-2 วัน] -ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ -สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด รับแบบฟอร์มได้ -สามารถ...ดูเพิ่มเติม

suksan

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
25 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ทำแบบสอบถามออนไลน์ - google form [ระยะเวลา 1-2 วัน] -ไม่สิ้นเปลื้องกระดาษ -สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด รับแบบฟอร์มได้ -สามารถ Export ออกได้ เป็น Excel -สะดวก สบาย

ทำงาน 2 วัน
฿350
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เริ่มต้นที่ 300 บาท สามารถทำแบบสอบถามได้ 15 ข้อ

ขั้นตอนการทำงาน
1

แจ้งประเภทของแบบสอบถาม

2

แจ้งหัวข้อเรื่องที่ต้องการให้ทำ

3

เริ่มงาน

4

ส่งตัวอย่างให้ดู

5

แก้ไข

6

ส่งงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿350
4.6(7)
คัดลอกสำเร็จ