จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
37da9317-287c-472f-8def-8207f41f53bb.jpg
1/8
ดูผลงาน

ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบชิ้นงาน ออกแบบ jig และAutomationเพื่อการเสนองาน

ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบชิ้นงาน ออกแบบ jig จับชิ้นงาน และเขียนแบบ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าหรือทำตามแบบที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว รวมถึงการทำ Automation เพื่อการนำเสนองาน

ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบชิ้นงาน ออกแบบ jig จับชิ้นงาน และเขียนแบบ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าหรือทำตามแบบที่ลูกค้ามีอย...ดูเพิ่มเติม

sudvisit

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 20/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ
ชิ้นงาน 3D ด้วย Solidwork

ขึ้น Model 3D เริ่มต้นชิ้นละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ รายละเอียด ความยากง่ายของงาน ส่งไฟล์งาน 3D เป็นไฟล์ Step STL OBJ หรืออื่นๆ

ทำงาน 5 วัน
฿2,500
เขียนแบบ / ลอกแแบบ 2D Autocad

ราคาเริ่มต้น 2D หน้าละ 500 บาท จากนั้นคิดตามรายละเอียดและความยากง่ายของงาน เป็น DWG DXF หรือ PDF

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ถ้ามีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทำการตกลงกันไว้คิดค่าเสียเวลา ครั้งละ 1500 หรือตามการตกลงกับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดของงาน แลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน เพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2

ตกลงราคา และระยะเวลาการทำงาน (สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อได้หลังชำระเงิน)

3

เริ่มงาน ระว่างการทำงานจะส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดูเป็นระยะ เพื่อความพอใจของลูกค้า

4

ส่งงานขั้นสุดท้าย จะเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการจริงๆ หากลูกค้าต้องการให้แก้ไข สามารถทำได้แม้จะอนุมัติเงินแล้ว

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ