จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
40f71311-f480-4d7d-8b63-741980b80a12.jpg
1/5
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ และบรรณานุกรมด้วย Endnote ลงระบบ I-Thesis

- รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงาน บทความวิจัย - รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม ของ รายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ด้วยโปรแกรม Endnote - รับนำวิทยานิพนธ์ลงในระบบ i-Thesis, e-Thesis **เพื่อเป็นการช่วยคนที่ไม่มีเวลาจัดทำด้วยตัวเอง** ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการตรวจ ปรับแก้ และจัดทำเอกสารงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มีรูปแบบตามข้อกำหนดของวารสารวิชาการ หรือ สถาบัน รวมทั้งการนำวิทยานิพนธ์ลงระบบ i-Thesis, e-Thesis ได้สำเร็จ ถูกต้อง ภายในระยะเวลารวดเร็ว

- รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงาน บทความวิจัย - รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม ของ รายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การ...ดูเพิ่มเติม

suchitra

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
26 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 02/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ รายงาน บทความวิชาการ สารนิพนธ์

จัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ บรรณานุกรม และนำลงในระบบ i-thesis สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในเวอร์ชั่นสุดท้าย (MsWord) 2. คู่มือการทำ Thesis ของมหาวิทยาลัย สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์เอกสารที่สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ (MsWord และ PDF) - นำไฟล์เอกสารลงในระบบ i-thesis - ไฟล์บรรณานุกรม จากโปรแกรม Endnote *ระยะเวลาการทำงานจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณและความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับ*

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
จัดรูปแบบบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote

จัดรูปแบบรายการอ้างอิง บรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์บรรณานุกรมฉบับสมบูรณ์ (MsWord และ PDF) 2. รูปแบบของรายการอ้างอิงที่ลูกค้าต้องการ เช่น APA , Chiccaco เป็นต้น สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์รายการอ้างอิง จากโปรแกรม Endnote - ไฟล์บรรณานุกรมที่สมบูรณ์ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด *ระยะเวลาการทำงานจริง ขึ้นอยู่กับปริมาณและความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับ* * ราคาจัดทำบรรณานุกรม รายการละ 10 บาท ขั้นต่ำ 25 รายการ *

ทำงาน 2 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. กรณีที่ผู้จ้างต้องการให้ผู้จัดทำ ทำการจัดรูปแบบของเอกสาร สามารถแจ้งได้ โดยมีค่าบริการตามจำนวนหน้าเอกสาร ดังนี้ - ต่ำกว่า 150 หน้า หน้าละ 25 บาท - 151 - 250 หน้า หน้าละ 20 บาท - 251 หน้าขึ้นไป หน้าละ 15 บาท 2. กรณีต้องการจัดบรรณานุกรมอย่างเดียว คิดรายการละ 10 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามและพูดคุย เพื่อตกลงรายละเอียด ขอบเขตของงาน และระยะเวลาการทำงาน

2

ผู้จ้างส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน รวมเอกสารอ้างอิงในเวอร์ชั่นสุดท้าย (MsWord และ PDF)

4

ผู้จัดทำ ทำการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสาร ปรับแก้ให้เอกสารมีรูปแบบ และรายการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง (การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา)

5

ผู้จัดทำ จัดทำวิทยานิพนธ์ และบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิง ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ

5

ส่งมอบไฟล์เอกสารและบรรณานุกรมที่ตรวจทาน แก้ไข เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จ้าง

6

นำไฟล์เอกสารลงระบบ i-thesis , e-thesis พร้อมส่งมอบงาน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(7)
คัดลอกสำเร็จ