จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
75675ae0-62d0-4ac2-bd5d-af2f9dfd0f15.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับเขียน / รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ ค้นหา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บท 2)

1. รับเขียนบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาไทย) จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ที่มีข้อมูลมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นความอิสระ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ราคาหน้าละ 200 บาท (1 หน้า ขนาด A4) 2. รับรีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการ (1 หน้า ขนาด A4) 3. รับค้นหาข้อมูล (Literature Review) พร้อมเรียบเรียงด้วยการ Paraphrase / Rewrite ** บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยาเท่านั้น

1. รับเขียนบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาไทย) จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ที่มีข้อมูลมา...ดูเพิ่มเติม

suchitra

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
26 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 31/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
เขียนบทความวิชาการ จำนวนไม่เกิน 8-15 หน้า (A4)

1. บทความวิชาการ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (A4) ราคา หน้าละ 200 บาท 2. ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .docx และ .pdf 3. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (หากต้องการแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดจำนวนคำละ 1 บาท/ บทความ) 4. ระยะเวลาขั้นต่ำ 3 วัน (ขึ้นกับปริมาณงานและความยากง่ายของเอกสารต้นฉบับของลูกค้า)

ทำงาน 3 วัน
฿1,600
รีไรท์ Thesis / IS / งานวิจัย บทที่ 1-5

1. สิ่งที่ต้องเตรียม : ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 (ตามแนวคิดของลูกค้า) : รูปแบบเอกสารของสถาบัน 2. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : ไฟล์เอกสารบทที่ 1-5 ที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว (MS-Word และ PDF file) 3. แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (หากต้องการแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง คิดจำนวนคำละ 1 บาท/ บทความ) 4. หากลูกค้าต้องการเพียงบทที่ 1-3 คิดราคา 5000 บาท 5. หากลูกค้าต้องการเพียงบทที่ 4-5 คิดราคา 5000 บาท หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดทำบรรณานุกรม คิดค่าบริการ รายการละ 10 บาท

ทำงาน 10 วัน
฿10,000
ค้นหา ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาข้อมูล และ Paraphrase / Rewrite และจัดทำบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไฟล์เอกสารบทที่ 1-3 2. รายละเอียดที่ต้องการให้ค้นหาเพิ่มเติม สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ Paraphrase / Rewrite เรียบร้อย (MS Word และ PDF file) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณเอกสาร งานวิจัยที่ต้องการ ราคา ราคา รายการหัวข้อละ 50 บาท (ขั้นต่ำ 10 รายการ)

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. บทความเฉพาะกลุ่ม หน้าละ 400 บาท 2.ขนาด A4 ที่กำหนด คือ ระยะขอบ 1 นิ้ว ขนาดตัวอักษร TH Saraban 16 กรณีต้องการแก้ไขเพิ่มเติมจากกำหนด 1. กรณีที่ผู้จ้างต้องการให้ผู้จัดทำ ทำการจัดรูปแบบของเอกสาร สามารถแจ้งได้ โดยมีค่าบริการตามจำนวนหน้าเอกสาร ดังนี้ - ต่ำกว่า 150 หน้า หน้าละ 25 บาท - 151 - 250 หน้า หน้าละ 20 บาท - 251 หน้าขึ้นไป หน้าละ 15 บาท 2. กรณีต้องการจัดบรรณานุกรมอย่างเดียว คิดรายการละ 10 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งประเภทของThesis / IS / งานวิจัย / บทความวิชาการว่าเป็นปรเภทไหน (การศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา)

2

ลูกค้าแจ้งว่าต้องการจ้างงานประเภทใด

3

หากจ้างเขียนบทความ ลูกค้าส่งชื่อวารสาร (ไฟล์รูปแบบของวารสาร) และต้นฉบับของเนื้อหาที่จะให้เขียนบทความวิจัย + ไฟล์งานวิจัย 5 บท

5

หากจ้างรีไรท์ ลูกค้าส่งต้นฉบับ (MS-Word, PDF)

6

ทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน

7

ทำงานตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน

8

ส่งงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อขอคำอนุมัติงาน

8

ส่งงานให้ลูกค้าทำการตรวจสอบ (หากมีการแก้ไขจะทำรีบทำการแก้ไขให้เร็วที่สุด)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(9)
คัดลอกสำเร็จ