จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
19f3c7ad-44d0-4c2f-85d8-1d6bcf79300c.jpg
1/3
ดูผลงาน

งานกฏหมายครบวงจร จดทะเบียน ร่างสัญญา ปรึกษาและว่าความ

ขอบเขตการให้บริการ 1 บริการให้คำปรึกษาในปัญหากฏหมายต่างๆ ที่ต้องการทราบ 2 บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร 3 บริการจัดทำเอกสารทางกฏหมายทุกประเภท ขั้นตอนการทำงาน 1 ติดต่อสอบถาม สนทนาผ่านระบบของ Fastwork 2 ให้ข้อมูลรายละเอียด เท่าที่พอจะนำมาประมวลผล วินิจฉัยปัญหาได้ 3 Freelance จะตอบคำถาม ให้ความเห็นทางกฏหมาย กำหนดแนวทางปฏิบัติ ผ่านกล่องข้อความ หรือทางอื่นใดที่ลูกค้ากำหนด 4 กำหนดเวลาการทำงาน จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 กรณีที่ต้องออกไปให้บริการนอกสถานที่ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบเขตการให้บริการ 1 บริการให้คำปรึกษาในปัญหากฏหมายต่างๆ ที่ต้องการทราบ 2 บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร 3 บริการจัดทำเอ...ดูเพิ่มเติม

somphop

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
46 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
139 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1 งานให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางกฏหมาย ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ส่วนจะมากกว่า 500 บาท เป็นจำนวนเท่าใด จะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงาน ว่ามาน้อยแค่ไหนเพียงใด ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน การอนุมัติให้ทำงาน 2 งานว่าความ และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ส่วนจะมากกว่า 5,000 บาท เป็นจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดี และระยะเวลาการทำงาน 3 งานจัดทำเอกสารทางกฏหมาย ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ส่วนการจะมากกว่า 500 บาทเป็นจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของเอกสารและระยะเวลาที่จัดทำ

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าบริการที่กำหนด ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานที่ ลูกค้าเป็นผู้ชำระ ตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ตามใบรับที่แสดง

ขั้นตอนการทำงาน
1

Freelance จะหารือในรายละเอียดกับลูกค้าผ่านระบบ Fastwork เพื่่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาทางกฏหมายของลูกค้า

2

Freelance จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงประเด็นปัญหา และจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง

3

Freelance ส่งมอบงานให้ลูกค้า รูปแบบไฟล์งาน การดำเนินงาน หรืออื่นๆ เพื่อลูกค้าพิจารณาอนุมัติงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(28)
คัดลอกสำเร็จ