จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7c5a13ea-a45d-42e3-afdd-8927cee4f57c.jpg
1/12
ดูผลงาน

♡ พิมพ์เร็ว ไทย-อังกฤษ ♡ พิมพ์เอกสาร จัดเล่มรายงาน

。◕‿◕。 รับงานด่วน "ราคาถูกใจ รวดเร็ว ดี และมีคุณภาพ" 。◕‿◕。 ราคาถูกใจ = พิมพ์ไทย-อังกฤษ 40 หน้า (A4) 250 บาท รวดเร็ว = พิมพ์สัมผัส รอรับได้ ดี = รับต้นฉบับ ทุกรูปแบบ งานของผู้จ้าง ถือเป็นความลับไม่เปิดเผย มีคุณภาพ = พิมพ์พร้อมตรวจคำสะกด ส่งตรงเวลา ♡ พิมพ์งาน Microsoft Word ภาษาไทย-อังกฤษ เอกสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ สูตรคณิตศาสตร์ สมการ ตาราง แบบฟอร์ม ข้อสอบ แบบฝึกหัด จ่าหน้าซอง หนังสือราชการ จดหมาย/หนังสือเวียน (mail merge) ฯลฯ ♡ คีย์ข้อมูล Excel สร้างกราฟ กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ ♡ จัดทำ Power Point ไทย-อังกฤษ ♡ ค้นหา จัดทำ เอกสารอ้างอิง ด้วยโปรแกรม EndNote ♡ จัดเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ (Format) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมสร้างหน้าสารบัญ ♡ ยินดีรับต้นฉบับ ทุกรูปแบบ ภาพถ่าย ลายมือ พีดีเอฟ เว็บไซต์ ♡ ไม่สะดวกรับงานนอกสถานที่ ♡ อื่น ๆ สอบถามได้ค่ะ

。◕‿◕。 รับงานด่วน "ราคาถูกใจ รวดเร็ว ดี และมีคุณภาพ" 。◕‿◕。 ราคาถูกใจ = พิมพ์ไทย-อังกฤษ 40 หน้า (A4) 250 บาท รวดเร็ว = ...ดูเพิ่มเติม

sirirach

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
152 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
296 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 01/02/2020

รายละเอียดการให้บริการ
งานปกติ 1 - 2 วัน

♡ งานพิมพ์ ข้อความทั่วไป ไม่รวมตาราง สูตร ไทย-อังกฤษ 40 หน้า (A4) ♡ งานพิมพ์ ตาราง สูตร สมการ 20 หน้า ♡ งานจัดเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 70 หน้า (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, docx, pdf) ♡ งานจัดทำ ตรวจแก้ รายการอ้างอิง/บรรณานุกรม ตามรูปแบบที่กำหนด การจัดทำ EndNote 40 รายการ ♡ อื่น ๆ กรุณาสอบถามค่ะ

ทำงาน 2 วัน
฿250
งานด่วนรอรับ

♡ งานพิมพ์ 1-40 หน้า (A4) ภายใน 12 - 24 ชั่วโมง ♡ ปรับราคา 2 เท่า จากงานปกติ

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

。^‿^。 มีราคาในใจ เสนอเพื่อต่อรองได้ค่ะ 。^‿^。 แก้ไขปรับปรุงได้ฟรี 2 ครั้ง 。^‿^。 ไม่เห็นออนไลน์ ก็ทัก สอบถามได้นะคะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้าง แจ้งรายละเอียดงาน ตกลงราคา กำหนดวันส่งงาน

2

ผู้ว่าจ้าง ชําระเงินผ่านระบบ Fastwork

3

ฟรีแลนซ์ส่งงาน ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ แจ้งแก้ไข (ถ้ามี)

4

ผู้ว่าจ้างอนุมัติงาน

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.9(102)
คัดลอกสำเร็จ