จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
07cc659e-aca2-4b5c-88bc-38e37391a1d9.jpg
1/9
ดูผลงาน

วาดภาพการ์ตูนตามสั่ง/Fanart/ภาพประกอบ

1.ประเภทงานที่รับ - รับงานวาดภาพแนวการ์ตูนทุกประเภท - รับออกแบบ Character และ Background 2. ลายเส้นสามารถดูได้ตามภาพตัวอย่าง *หากอยากได้ลายเส้นอื่นนอกเหนือจากตัวอย่างสามารถส่งตัวอย่างลายเส้นอื่นๆที่ต้องการให้พิจารณาได้ 3.วาดด้วยโปรแกรม clip studio paint 4.หากมี reference ก็สามารถแนบมาให้ผู้วาดเพื่อเป็นแนวทางได้ ***หากนำงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจ้างงาน*** ***ราคาของงานที่ระบุไว้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ราคางานจะเพิ่มขึ้นตามรายละเอียดและความยากของงาน ตามการพิจารณาของผู้วาด***

1.ประเภทงานที่รับ - รับงานวาดภาพแนวการ์ตูนทุกประเภท - รับออกแบบ Character และ Background 2. ลายเส้นสามารถดูได้ตาม...ดูเพิ่มเติม

shadowplay

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 02/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ตัวละครสัดส่วนตัวเล็ก (SD) ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งานขนาด 300 dpi นามสกุล .jpg / .png หรืออื่นๆตามที่ตกลง 2 ไฟล์คือ 1.แบบพื้นหลังใส 2.แบบมีฉากหลัง (แต่หากกรณีไม่ได้สั่งวาดฉากหลังเพิ่มจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบพื้นหลังสีแทน) ***หากต้องการไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .psd คิดราคาเพิ่ม 50% จากราคาชิ้นงาน และกรุณาแจ้งก่อนการจ้างงาน***

ทำงาน 3 วัน
฿500
ตัวละคร เต็มตัว/ครึ่งตัว ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งานขนาด 300 dpi นามสกุล .jpg / .png หรืออื่นๆตามที่ตกลง 2 ไฟล์คือ 1.แบบพื้นหลังใส 2.แบบมีฉากหลัง (แต่หากกรณีไม่ได้สั่งวาดฉากหลังเพิ่มจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบพื้นหลังสีแทน) ***หากต้องการไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .psd คิดราคาเพิ่ม 50% จากราคาชิ้นงาน และกรุณาแจ้งก่อนการจ้างงาน***

ทำงาน 3 วัน
฿800
Background (เช่น วิวทิวทัศน์ ฉากแบบเกมVisual Novel) ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์งานขนาด 300 dpi นามสกุล .jpg / .png หรืออื่นๆตามที่ตกลง

ทำงาน 3 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคิดราคาเพิ่มเติมจากราคาเริ่มต้น 1.ตัวละครสัดส่วนตัวเล็ก (SD) ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท - เพิ่มตัวละครในภาพเดียวกัน +200บาท/1 ตัวละคร - เพิ่มสิ่งของประกอบตัวละคร +100บาท - เพิ่มฉากหลัง +เริ่มต้นที่ 100 บาท(เพิ่มขึ้นตามความยากและรายละเอียดของฉาก) 2.ตัวละคร เต็มตัว/ครึ่งตัว ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท - เพิ่มตัวละครในภาพเดียวกัน +200บาท/1 ตัวละคร - เพิ่มสิ่งของประกอบตัวละคร +100บาท - เพิ่มฉากหลัง +เริ่มต้นที่ 100 บาท(เพิ่มขึ้นตามความยากและรายละเอียดของฉาก) 3.Background (เช่น วิวทิวทัศน์ ฉากแบบเกมvisual novel) ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท *ราคาอาจเพิ่มตามความยากและรายละเอียดของงาน ***หากแก้ไขเกินกว่าที่กำหนดไว้ คิดราคาครั้งละ 50 บาท***

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดบรีฟงานกับลูกค้า

2

วาดภาพร่างคร่าวๆและส่งให้ลูกค้าตรวจเช็ค (สามารถปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง)

3

ตัดเส้นตามภาพร่างที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว (ไม่สามารถแก้ไขได้)

4

ลงสีภาพ (สามารถขอให้แก้ไขสีได้ 2 ครั้ง)

5

เสร็จงาน พร้อมส่ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ