จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a7b31446-fa25-44ff-964c-a5d3fa9ec126.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย - รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดบันทึกข้อตกลงผู้ถือหุ้น, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ - รับว่าความคดีแพ่ง, ผิดสัญญา, ขับไล่, ละเมิด, มรดก, ครอบครัว, ฟ้องหย่า, ฟ้องคดีเกี่ยวกับบุตร และคดีอาญา, ทำร้ายร่างกาย, รถชน, ยักยอก, ฉ้อโกง หรือ ประกันตัว ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล, แจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา หากลูกค้าสนใจในรายละเอียดโปรดสอบถามได้ทันที ทางเราจะอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการโดยละเอียดให้ลูกค้าได้เข้าใจก่อนเสนอราคาและรับงาน

- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย - รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดบันทึกข้อตกลงผู้ถือหุ้น, จดทะเบียนเครื่องห...ดูเพิ่มเติม

saklawyer

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
24 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 26/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำพร้อมแนะนำแนวทางแก้ปัญหา ลูกค้าจะได้รับความเห็นดังกล่าวผ่านทางการพูดคุย โทรศัพท์ หรือจะเป็นทางแชท หรือความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้นเป็นหนังสือ ค่าบริการจะคิด 500 บาท ต่อครั้งที่ให้บริการ จะตอบให้เคลียร์ทุกข้อสงสัย

ทำงาน 2 วัน
฿500
ให้ความเห็นทางกฎหมาย

จัดทำความเห็นทางกฎหมาย โดยสรุปข้อเท็จจริงให้ทราบตามที่ลูกค้าแจ้งมา พร้อมทั้งข้อกฎหมาย และความเห็นโดยละเอียด โดยลูกค้าจะได้รับความเห็นทางกฎหมายเป็นหนังสือครับ

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รับว่าความคดีแพ่ง และคดีอาญา

ใบเสนอราคาพร้อมทั้งแนวทางในการดำเนินคดีจนถึงศาลมีคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดี หลังจากลูกค้าอนุมัติทางเราจะดำเนินการให้ทันที พร้อมรายงานคดีต่อเนื่องให้ลูกค้าทราบ

ทำงาน 7 วัน
฿15,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- บริการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งบุคคลชาวไทย และชาวต่างชาติ - ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูแลการขายทอดตลาดจนกว่าจะขายทอดตลดจนเสร็จสิ้น - บังคับคดีโดยการขับไล่ หรือรื้อถอน ตามคำสั่งศาล - บริการยื่นคำร้องต่าง ๆ ต่อศาลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับดคี - ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับคดี พร้อมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยละเอียด - ดำเนินการบังคับคดี ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ต่อคดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ทุนทรัพย์คดี โดยราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมหน่วยงาานราชการ - ดำเนินการขาทอดตลาด และดูแลการขายทอดตลาด เริ่มต้นครั้งละ 2,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่จะขาย ราคาดังล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมหน่วยงาานราชการ

ขั้นตอนการทำงาน
1

กรุณาแจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนแล้วทางผมจะพิจารณาและจะติดต่อกลับ

2

หลังจากที่ผมและลูกค้าสรุปข้อเท็จจริง ทางผมจะขอบเขตการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ

3

ผมจะทำงานให้ทันทีหลังจากลูกค้าอนุมัติให้ดำเนินการ

4

ในขั้นตอนสุดท้ายลูกค้าจะได้รับความเห็นทางปรึกษาหรือคำแนะนำทางแชท หรือเป็นหนังสือ หรือดำเนินการตามใบเสนอราคาสำหรับการว่าความ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(4)
คัดลอกสำเร็จ