จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a78745bf-4674-473d-b4f0-277fe10facd4.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท

- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จภายใน 1 วัน รวมทั้งดำเนินการทำธุรกรรมในการจัดตั้งบริษัทเพื่อพร้อมประกอบกิจการได้ทันที - บริการ จัดหาผู้ทำบัญชีให้กับบริษัท - บริการ การทำนิติกรรมของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการโอนที่ดินเพื่อชำระค่าหุ้น, การกู้ยืมเงิน, การทำสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคาร ฯลฯ - บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - บริการ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนหุ้น - บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท - บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa

- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จภายใน 1 วัน รวมทั้งดำเนินการทำธุรกรรมในการจัดตั้งบริษัทเพื่อพร้อ...ดูเพิ่มเติม

saklawyer

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 7 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, เอกสารอื่น ๆ - สำหรับจดทะเบียนบริษัท 8,000 บาท รวมทั้งเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทด้วย

ทำงาน 3 วัน
฿8,000
งานเกี่ยวกับสัญญาของ"บริษัท"

- สิ่งที่ได้รับคือต้นฉบับสัญญาจำนวน 1 ฉบัย - สำหรับสัญญาต่าง ๆ ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และรายละเอียดต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับทั้งสัญญา และคำแนะนำทางกฎหมายเบื้องต้น

ทำงาน 3 วัน
฿5,000
บริการเกี่ยวข้องกับกิจการภายในบริษัท

-สิ่งที่ไดรับคือ สัญญาโอนหุ้น, บอจ.5, แบบ ว. และเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง - สำหรับการโอนหุ้น, เปลี่ยนที่อยู่บริษัท,วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน ลดทุน หรืออื่น ๆ ราคาเริ่มต้นรายการละ 3,500 บาท

ทำงาน 2 วัน
฿3,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าเสนอ ชื่่อบริษัท ทุนจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ กรรมการ อำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้น สถานที่ตั้งบริษัท หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวกับบริษัท ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังผม ผมจะติดต่อกลับทางแชท หรืออื่น ๆ

2

ผมจะพิจารณารายละเอียด แล้วจะสรุปข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ให้ลูกค้าทราบ แล้วให้ลูกค้าจัดส่งเอกสารมาให้ผมดำเนินการ

3

ลูกค้าตกลงอนุมัติให้ดำเนินการ และโอนเงินค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์มาให้ผมเพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือค่าธรรมเนียมของทางราชการอื่น ๆ มาหให้ผมเพื่อดำเนินการ

4

จัดส่งหนังสือรับรองบริษัท หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือสัญญาต่าง ๆ ให้กับลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ