จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2f7088ab-2c24-4190-b9fc-4d00301c04ad.jpg
1/21
ดูผลงาน

ตรวจบ้านและคอนโดโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบอาคารมีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดการตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอนมีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม -งานพื้น,งานผนัง งานสี งานวอลเปเปอร์,งานเพดาน,งานประตูและหน้าต่าง (กรณีหน้าต่างบ้านจะทดสอบฉีดน้ำใส่กระจก),งานหลังคา งานโครงหลังคา,วัดพื้นที่เทียบกับแบบแปลนของโครงการด้วยเลเซอร์วัดระยะทาง ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า -วัดแรงดันไฟฟ้า ±5% ของแรงดันใช้งาน (Volt meter),วัดความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า (เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนของ ไฟฟ้า) **เฉพาะบ้าน,วัดความต้านทานดิน (เครื่องทดสอบความตานทานดิน) **เฉพาะบ้าน,ทดสอบการต่อสายดินที่ receptacle outlet ,ทดสอบ switch ตามวงจร,ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าในตู้ consumer unit,ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานและใต้หลังคา ตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล -ทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้งสุขภัณฑ์,ทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ (เกจวัดแรงดัน),ทดสอบการไหลของน้ำในบ่อ MH **เฉพาะบ้าน,ทดสอบการไหลของน้ำลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบระบบเครื่องทำความเย็น -วัดอุณหภูมิ,ตรวจสอบขนาด FCU/CDU ชมผลงานที่ผ่านมา/ใบประกอบวิชาชีพต่างๆได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aGuLktjSDZayjbFwD4y3NI2Ee23NCIHE?usp=sharing

รายละเอียดการตรวจสอบบ้านและคอนโดก่อนโอนมีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม -งานพื้น,งานผนัง งานสี งานวอลเปเปอร์,งานเพดา...ดูเพิ่มเติม

safely

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

97%
งานสำเร็จ
31 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
140 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
CONDOMINIUM (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)

< 31 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 1,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 2,000 บาท // 31 - 50 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 2,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 2,500 บาท // 51 - 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 2,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 3,000 บาท // 81 - 120 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 3,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 3,500 บาท //

ทำงาน 1 วัน
฿1,500
TOWN HOUSE และ TOWN HOME (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)

< 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 3,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // 81 - 140 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // 141 - 170 ตร.ม. (( ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท )) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท //

ทำงาน 1 วัน
฿3,500
บ้านเดี่ยว (ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม)

< 31 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // 31 - 50 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 4,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท // 51 - 80 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 5,000 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 5,500 บาท // 81 - 120 ตร.ม. ((ตรวจ 1ครั้ง+รูปเล่ม 5,500 บาท // ตรวจครั้งที่สอง 500 บาท)) // ตรวจ 2 ครั้ง+รูปเล่ม 6,000 บาท //

ทำงาน 1 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคานี้เป็นราคาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เท่านั้นนะครับ ราคานอกพื้นที่คิดราคาเดินทางเพิ่ม กิโลเมตรละ 5 บาท ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสถานที่ ขนาดพื้นที่ แบบแปลน(ถ้ามี)

2

ทางผู้ตรวจสอบแจ้งราคา และสอบถามวันเวลาเข้าตรวจ

3

ลูกค้าตกลง ทำการเข้าตรวจ

4

ผู้ตรวจจัดส่งรายการแก้ไขให้ลูกค้าส่งให้ทางโครงการหรือทางผู้ตรวจเป็นผู้ส่งเองโดยตรงและสำเนาให้ลูกค้า

5

ลูกค้านัดวันเวลาเข้าตรวจรอบสอง

6

ผู้ตรวจเข้าตรวจสอบรอบที่สองเพื่อดูความเรียบร้อย

7

หากเรียบร้อยแล้วสามารถให้ลูกค้ารับห้องหรือบ้านกับทางโครงการ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
5.0(10)
คัดลอกสำเร็จ