จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c6a5b594-f886-433f-8b27-dd3f488c8ece.jpg
1/12
ดูผลงาน

ออกแบบโลโก้ ตามหลักการออกแบบสากล

ในขั้นตอนการบรีฟงาน ผู้ว่าจ้างต้องระบุ อธิบายคอนเซ็ป/สิ่งที่ต้องการ : 1.ที่มาของชื่อธุรกิจ (ถ้ามี) เพื่อนำมาเป็นหลักในการออกแบบ 2.สีที่ชอบหรือสีที่ส่งเสริมเรื่องฮวงจุ้ย (ถ้ามี) 3.มู้ดและโทนของงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น หรูหรา น่าเชื่อถือ สนุกสนาน 4.กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ชาย ผู้หญิง นักศึกษา 5.อธิบายลักษณะของธุรกิจว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เพื่อออกแบบให้เชื่อมโยงกัน 6.ความต้องการเพิ่มเติมอื่นๆ) ขั้นตอนการทำงาน 1. ผู้ว่าจ้างบรีฟงาน 2. ผู้ว่าจ้างชำระเงินตามค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ให้กับทางระบบ 3. ดีไซน์เนอร์ร่างแบบโลโก้ตามความต้องการของลูกค้า 4. ผู้ถูกว่าจ้างดำเนินการทำงานให้เสร็จสิ้น 5. ส่งมอบงาน และแก้ไขงาน 6. เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับงานตามความพอใจแล้ว ทางผู้ถูกว่าจ้างส่งมอบงานขั้นสุดท้าย หมายเหตุ : ผู้ถูกว่าจ้างจะได้รับค่าจ้างหลังจากงานเสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างกดอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น

ในขั้นตอนการบรีฟงาน ผู้ว่าจ้างต้องระบุ อธิบายคอนเซ็ป/สิ่งที่ต้องการ : 1.ที่มาของชื่อธุรกิจ (ถ้ามี) เพื่อนำมาเป็นหลักใน...ดูเพิ่มเติม

rungtiwa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
72 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
166 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 25/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Standard

ส่งแบบ Logo ขั้นต้น 3 แบบ แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png และไฟล์สำหรับทำตรายางอีก 1 ชุด

ทำงาน 2 วัน
฿3,500
Standard Plus

Logo + นามบัตร ส่งแบบขั้นต้น 3-5 แบบ แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png และไฟล์นามบัตร

ทำงาน 4 วัน
฿5,000
Premium

Logo + Stationery (นามบัตรและหัวจดหมาย) แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง พร้อมส่งไฟล์งาน Logo ในรูปแบบไฟล์ .ai .pdf .jpg .png และไฟล์สำหรับทำตรายางอีก 1 ชุด

ทำงาน 5 วัน
฿8,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หากมีการแก้ไขแบบเกินที่กำหนด ลูกค้าต้องชำระเพิ่มอีกครั้งละ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้า brief งาน และชำระเงินค่าจ้างตามรายละเอียดในใบเสนอราคา

2

ฟรีแลนซ์ดำเนินการออกแบบโลโก้

4

ลูกค้าพิจารณาแบบ

5

ฟรีแลนซ์ส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,500
5.0(46)
คัดลอกสำเร็จ