จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
be889bf1-37ff-4369-9a7d-931f134aa8fd.jpg
1/5
ดูผลงาน

ทนายความรับรองเอกสารและลายมือชื่อ NOTARY SERVICES

บริการรับรองเอกสาร หรือรับรองลายมือชื่อในเอกสารจำนวนหนึ่งรายการโดยทนายความมืออาชีพมีประสบการณ์ A notarial certification of a document or a signature on a document by a Licensed Notarial Services Attorney. ค่าบริการรวมการรับส่งเอกสารจำนวนหนึ่งรอบ A postal / courier service included ขั้นตอนการทำงาน Process 1. ท่านแจ้งความต้องการและส่งเอกสารที่ต้องการคำรับรองให้ทีมทนายช่วยตรวจสอบและแนะนำ 2. ท่านส่งเอกสารอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ (แล้วแต่กรณี) ให้ทีมทนายดำเนินการจัดทำคำรับรอง 3. ท่านจะได้รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ และคำรับรองที่ต้องการอย่างถูกต้องครบถ้วน 4. เสร็จงาน

บริการรับรองเอกสาร หรือรับรองลายมือชื่อในเอกสารจำนวนหนึ่งรายการโดยทนายความมืออาชีพมีประสบการณ์ A notarial certification...ดูเพิ่มเติม

rgclegal

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 13/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ

บริการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสาร ฟรี! ปรึกษาขั้นต้น ฟรี! บริการรับส่งเอกสาร รับรองลายมือชื่อในเอกสาร รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น รับรองตัวบุคคล รับรองคำแปล รับรองข้อเท็จจริง รับรองสำเนาเอกสาร

ทำงาน 2 วัน
฿2,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รับบริการทั่วราชอาณาจักร บริการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสาร (2,000 บาท) มีบริการนอกสถานที MOBILE NOTARY SERVICES 24 Hrs. (3,000 บาท) รับงานด่วน อาจมีค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความเร่งด่วน สอบถามก่อนได้ ดำเนินการโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นทนายความผู้ที่สามารถทำการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) รับรองลายมือชื่อในเอกสาร รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น รับรองตัวบุคคล รับรองคำแปล รับรองข้อเท็จจริง รับรองสำเนาเอกสาร อื่น ๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
คัดลอกสำเร็จ