จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
70e0abaf-d22b-4a18-8c8e-638e54a3e8e7.jpg
1/4
ดูผลงาน

จดแจ้งลิขสิทธิ์ COPYRIGHTS PROTECTION

ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตาม Check List ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เตรียมเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ และแบบรายการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เมื่อได้รับชำระผ่านทางระบบ Fastwork ผู้จ้างจะได้รับข้อมูลการเตรียมเอกสารจำเป็น ผู้รับจ้างจะร่างหนังสือมอบอำนาจให้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ให้ผู้จ้างลงลายมือชื่อ ผู้รับจ้างจะเตรียมเอกสารเองทั้งหมดในการยื่นเรื่อง โดยผู้จ้างไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ และส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ตาม Check List ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้เตรียมเอกสาร หนังสื...ดูเพิ่มเติม

rgclegal

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
14 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 13/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ

ยื่นแบบฟอร์มขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่านตามแต่ละประเภทอของงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอันเป็นค่าธรรมเนียมในส่วนของราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

ทำงาน 7 วัน
฿12,900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เริ่มต้น 12,900 บาท: ยื่นคำขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของท่าน สำหรับ 1 คำขอ ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานที่เกิดจากใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5,200 บาท: ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สำหรับ 1 คำขอ ( 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) 2,000 บาท : ตรวจสอบความเสี่ยง ความเหมือนคล้ายของชื่อ โลโก้ เครื่องหมาย สำหรับ 1 ชื่อเรียก หรือ 1 ภาพประดิษฐ์โลโก้ ต่อ 1 จำพวก) (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนของราชการซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวน Product List) รับจดจัดตั้งบริษัทจำกัด : 15,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม+ค่าเดินทาง+ค่าจัดส่งเอกสาร ไม่บวกเพิ่ม รบกวนแยกโอนค่าธรรมเนียม) รับรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ (เซ็นโนตารี Notarial Services Attorney) : เริ่มต้น 1,500 บาท มีบริการอื่น ๆ อีก สอบถามได้ตลอดเวลา ๐ยืดหยุ่นได้ คุยง่าย ตอบเร็ว เชี่ยวชาญ มืออาชีพ๐

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿12,900
5.0(3)
คัดลอกสำเร็จ