จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
61b1acf3-5ec5-4fa0-8644-d3fb094486b2.jpg
1/4
ดูผลงาน

ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพ ระบบ GMP/HACCP/ISO/BRC/HALAL/FSSC22000

Quality Management System ให้บริการตั้งแต่ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ และให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 1. การตรวจพื้นที่หน้างาน เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน 2. เสนอราคาในการดำเนินการตามข้อกำหนด ขั้นตอนที่ 2 1. ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 วันทำการ 2. ให้คำแนะนำทั้งด้านเอกสาร กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 5 วันทำการ 3. ทบทวนวิธีการใช้เอกสาร และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการตามระบบด้วยตนเองได้ 1 วันทำการ 4. เข้าตรวจสอบการทำงานของลูกค้าว่าพร้อมต่อการขอรับรองหรือไม่ 2 วันทำการ 5. ให้คำปรึกษาแก้ไขในกรณีตรวจรับรองระบบ แล้วมีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไข ทั้งหมดจะใช้เวลาทำงาน 10 วัน กำหนดวันเข้ามาดำเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม จำนวนวันอาจลดหรือเพิ่มวันได้ตามความต้องการของลูกค้า หมายเหตุ การชำระเงินจะจ่าย ณ วันที่เข้าไปดำเนินการ ของส่วนงานขั้นตอนที่ 2

Quality Management System ให้บริการตั้งแต่ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในระบบคุณภาพ และให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของเอกสารและการปฏิ...ดูเพิ่มเติม

punpan

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 01/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ
ประเมินราคา

หลังจากที่เจรจารายละเอียดองค์กรที่ต้องการดำเนินการและชำระค่าบริการแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เพื่อพิจารณาเอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน จำนวน 1 วันทำการ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นรายงานเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการไฟล์เอกสาร .pdf

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมถึงค่าตรวจรับรองระบบ และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบรายละเอียดขององค์กรลูกค้าและระบบคุณภาพที่ต้องการ ขนาดองค์กร ประเภทสินค้า และพื้นฐานโครงสร้างอาคาร

2

ตรวจประเมินพื้นฐานงานของลูกค้า ทั้งเอกสารทางกฎหมาย เอกสารการทำงาน โครงสร้างอาคาร หรือความพร้อมของบุคลากร

3

ให้คำปรึกษาทางด้านเอกสาร ฝึกอบรมทำความเข้าใจ และตรวจสอบรูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
คัดลอกสำเร็จ