จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0550924c-648e-4b64-8b4f-1e5cfce1d45b.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Management Information or Executive Information) ในรูปแบบ Graph or Dashboard แสดงผลประกอบการด้านต่างๆของธุรกิจทุกขนาด เช่น - ผลการขาย วิเคราะห์ยอดขาย กลุ่มสินค้าที่ขาย กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ ช่องทางการขาย ช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า วิเคราะห์ยอดขายเป็นภาคหรือระดับจังหวัดหรือระดับตัวแทนจำหน่าย หรือ - คลิงสินค้า วิเคราะห์กลุ่มสินค้า พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน การจัดส่ง การผลิต - บุคลากรในองค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน เงินเดือน ความก้าวหน้า การอบรม - วิเคราะห์ต้นทุน ทางใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ผู้ว่าจ้างต้องรวบรวมข้อมูลของธุรกิจ เป็นไฟล์ Excel ผมจะพัฒนา Excel Macro ตรวจสอบและเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมคำนวนค่าต่างๆแล้ว Port ไปเข้าใน Microsoft Power BI on Cloud สร้างกราฟ (Dashboard) แสดงผลประกอบการ สถิติต่างๆทางธุรกิจ ให้ดูผ่าน Browser หรือมือถือ ผู้ว่าจ้างกำหนดความต้องการให้ชัดเขน ผมจะประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตกลงราคากันได้แล้ว ค่อยจ่ายเงินให้ Fastwork แล้วส่งสัญญาให้เริ่มพัฒนาจนส่งงานสุดท้ายที่ผู้จ้างยอมรับ จึงกดอนุมัติงานตามเงื่อนไขของ Fastwork

รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Management Information or Executive Information) ในรูปแบบ Graph or Dashboard แสดงผลประกอบการ...ดูเพิ่มเติม

psifwgxg

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 24 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา

ทำงาน 1 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

เวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ก่อนเริ่มงานพัฒนา - ฟรี, งานพัฒนาที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พิจารณา

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา

2

เวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ก่อนเริ่มงานพัฒนา - ฟรี, งานพัฒนาที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พิจารณา

3

ตกลงขอบเขตความต้องการ (Requirement) ให้เข้าใจตรงกัน เสนอระยะเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนา ยอมรับระยะเวลาและค่าจ้างบริการแล้ว ถึงเริ่มพัฒนา

4

ในระหว่างการพัฒนา จะส่งงานให้ดูเป็นระยะๆเพื่อการยอมรับหรือการแก้ไข เมื่อพัฒนาเสร็จ มีการสอนการใช้งาน 1 ครั้ง ส่งมอบงาน จ่ายค่าบริการครบถ้วน หลังการใช้งาน แก้ไขความผิดพลาดให้ พร้อมให้ Source Code

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,000
คัดลอกสำเร็จ