จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
1077a47d-c4ae-4f75-b136-98fe88d717e9.jpg
1/3
ดูผลงาน

จดทะเบียนตั้งบริษัท/หจก. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม จดเครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จ...ดูเพิ่มเติม

primemc

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 9 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 07/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
งานจดทะเบียนต่างๆ

งานจดทะเบียนต่างๆ - ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนต่างๆ - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ทำงาน 7 วัน
฿1,500
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. ตรวจค้นความเหมือนคล้ายพร้อมให้คำแนะนำ 2. เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดและส่งให้ลูกค้าลงนาม 3. ยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนและส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ (EMS) 4. ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าจนกว่าจะผ่าน หรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

ทำงาน 7 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการจดทะเบียนดังกล่าว *** โดยค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากทางหน่วยงานรัฐ และทางหากงานมีการแก้ไขเพิ่มเพิม หรืองานด่วนจะบวก ค่าบริการเพิ่มอีก 1000.00 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ

2

ประเมินราคาและตกลงราคา

3

ดำเนินการ

4

ส่งมอบงานให้ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
คัดลอกสำเร็จ