จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
5f84c390-ccde-4abc-b6bb-5f5dcccf4243.jpg
1/16
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับทำการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study, Financial Model และ Financial Analysis

สำหรับลูกค้ากิจการใหม่ หรือที่เพิ่งก่อตั้ง หรือกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือโครงการใหม่ๆของกิจการและกำลังเจอกับปัญหาว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะดีมั้ย แนวโน้มกำไรขาดทุนจะเป็นอย่างไร แนวโน้มและทิศทางกระแสเงินสดจะต้องใช้เท่าไหร่ ขาดสภาพคล่องหรือกระแสเงินสดที่มากเกินไปในธุรกิจ และเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต ทาง The Accuonting for Financial Feasibility รับจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การลงทุนเริ่มธุรกิจ หรือโครงการใหม่ และยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

สำหรับลูกค้ากิจการใหม่ หรือที่เพิ่งก่อตั้ง หรือกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือโครงการใหม่ๆของกิจการและกำลังเจอกับปัญหาว่าเม...ดูเพิ่มเติม

primemc

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
23 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 27/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
รายงานการประเมินความเป็นไปได้ แบบสรุปตัวเลข

ลูกค้าจะได้รับรายงานสรุปผลตัวเลขและรายการวิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ตัวเลขและรายการวิเคราะห์ที่สำคัญที่อยู่ในรายงานจะประกอบด้วย 1. PAYBACK PERIOD 2. ROI 3. NPV 4. IRR หมายเหตุ : รายงานอยู่ในรูปแบบ PDF File

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายงานการประเมินความเป็นไปได้ อย่างละเอียด

ลูกค้าจะได้รับรายงานสรุปผลตัวเลขและรายการวิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์ PDF รายงานการประเมินความเป็นไปได้ จะประกอบไปด้วย 1. ประมาณการรายได้ 2. ต้นทุนค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รวมตัวเลขประมาณการของการลงทุนในโครงการ และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ 2.1 PAYBACK PERIOD 2.2 ROI 2.3 NPV 2.4 IRR 2.5 ประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงิน 2.6 Revenue 2.7 Operating Cost 2.8 Net income 2.9 กำไรก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2.10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.11 กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ หมายเหตุ : รายงานอยู่ในรูปแบบ PDF File

ทำงาน 15 วัน
฿3,900
ขั้นตอนการทำงาน
1

สัมภาษณ์ลูกค้าเกี่ยวกับในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและสิ่งที่จะได้รับ

2

เมื่อลูกค้าตกลง จะดำเนินการขอข้อมูลทางธุรกิจ หรือจะเป็นข้อมูลทางงบการเงินต่างๆ

3

กำหนดระยะเวลาและราคา

4

จัดทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

5

จัดส่งรายงานในรูปแบบ File PDF

6

ติดตามผล กับทางลูกค้า และสามารถปรับปรุงแก้ไข และรับคำปรึกษาได้ตลอด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(4)
คัดลอกสำเร็จ